Openbare documenten

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

De officiële taal van Slovenië is het Sloveens. In de gemeenten waar de Italiaanse of de Hongaarse minderheden wonen, en alleen daar, is de officiële taal ook het Italiaans of het Hongaars (artikel 11 van de Sloveense grondwet).

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten:

- geboorteakte
- bewijs van in leven zijn
- overlijdensakte
- huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie
- verklaring omtrent de tijdelijke woon- of verblijfplaats
- verklaring van afwezigheid van een strafblad

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

De lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp:


- geboorte (bijlage I)
- leven (bijlage II)  
- overlijden (bijlage III)
- huwelijk (bijlage IV)
- bekwaamheid om te huwen (bijlage V)
- geregistreerd partnerschap (bijlage VII)
- status van geregistreerd partnerschap (bijlage IX)
- woon- en/of verblijfplaats (bijlage X)
- afwezigheid van een strafblad (bijlage XI).

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

De lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat:

krachtens het Sloveense recht zijn gerechtstolken bevoegd om gewaarmerkte vertalingen van openbare documenten te maken. Link naar de bijgewerkte lijst van gerechtstolken, gepubliceerd op de website van het ministerie van Justitie:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften:

de autoriteiten die naar Sloveens recht bevoegd zijn om voor eensluidend gewaarmerkte afschriften af te geven, zijn de notarissen; het register van notarissen wordt bijgehouden door de Sloveense kamer van notarissen [Notarska zbornica Slovenije] en op haar website gepubliceerd: https://www.notar-z.si/poisci-notarja.. Ook andere instanties (administratieve eenheden [upravne enote]) zijn daartoe bevoegd: zij kunnen tijdens administratieve procedures een transcriptie [prepis] of afschrift voor eensluidend waarmerken. De contactgegevens van die administratieve eenheden zijn te vinden op: http://www.upravneenote.gov.si/.

Een ambtenaar die bij het waarmerken de taal niet begrijpt waarin een transcriptie of afschrift is gesteld, kan een gerechtstolk gelasten de transcriptie of het afschrift met het originele document te vergelijken. De lijst van gerechtstolken is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Informatie over de wijze waarop gewaarmerkte vertalingen en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend:

gewaarmerkte vertalingen en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen visueel worden herkend, aangezien elke vertaling of elk afschrift het stempel draagt van een gerechtstolk of een notaris, waaruit duidelijk blijkt dat het om een vertaling of een afschrift van een document gaat.

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Zie onder f).

Laatste update: 03/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.