Openbare documenten

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Artikel 24, lid 1, onder a) - de door de lidstaat aanvaarde talen voor de overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), aan hun autoriteiten over te leggen openbare documenten

Zweeds

Artikel 24, lid 1, onder b) - een illustratieve lijst van onder deze verordening vallende nationale openbare documenten

Indicatieve lijst van nationale documenten

 1. Geboorte
  Uittreksel uit het geboorteregister
 2. Dat een persoon in leven is
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 3. Overlijden
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket) geeft ook een attest voor crematie of begrafenis af, wat nodig is voordat de crematie of begrafenis kan plaatsvinden. Er is ook een internationale laissez-passer voor het vervoeren van een lichaam naar of vanuit de Noordse landen. Het belastingkantoor geeft ook een overlijdensakte en een verslag betreffende de verwanten af, dat voornamelijk wordt gebruikt om informatie te verstrekken over de overledene en eventuele naasten.
 4. Naam
  Identiteitsbewijs met informatie over de naam (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 5. Huwelijk
  Uittreksel uit huwelijksregister
  Kennisgeving van huwelijk
 6. Bekwaamheid om te huwen
  Verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen
  Huwelijksakte
 7. Huwelijk (burgerlijke staat)
  Identiteitsbewijs met informatie over de burgerlijke staat (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 8. Geregistreerd partnerschap
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 9. Partnerschap (status van partnerschap)
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 10. Ouderschap
  Identiteitsbewijs met informatie over ouderschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 11. Adoptie
  N.v.t.
 12. Woonplaats
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 13. Nationaliteit
  Identiteitsbewijs met informatie over de nationaliteit (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 14. Afwezigheid van een strafblad
  Uittreksel uit het strafregister van de politieautoriteit, dat is afgegeven overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de wet inzake strafregisters (Wet 1998:620) en is bedoeld om aan een autoriteit in het buitenland over te leggen bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfs-,werk- of vestigingsvergunning e.d., wanneer de rechten van de aanvrager in dat land afhankelijk zijn van een dergelijk uittreksel.

Artikel 24, lid 1, onder c) - de lijst van openbare documenten waaraan meertalige modelformulieren kunnen worden gehecht als passende vertaalhulp

Indicatieve lijst van nationale documenten:

 1. Geboorte
  Uittreksel uit het geboorteregister
 2. Dat een persoon in leven is
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 3. Overlijden
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Het Zweedse belastingkantoor (Skatteverket) geeft ook een attest voor crematie of begrafenis af, wat nodig is voordat de crematie of begrafenis kan plaatsvinden. Er is ook een internationale laissez-passer voor het vervoeren van een lichaam naar of vanuit de Noordse landen. Het belastingkantoor geeft ook een overlijdensakte en een verslag betreffende de verwanten af, dat voornamelijk wordt gebruikt om informatie te verstrekken over de overledene en eventuele naasten.
 4. Naam
  Identiteitsbewijs met informatie over de naam (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 5. Huwelijk
  Uittreksel uit huwelijksregister
  Kennisgeving van huwelijk
 6. Bekwaamheid om te huwen
  Verklaring van afwezigheid van huwelijksbeletselen
  Huwelijksakte
 7. Huwelijk (burgerlijke staat)
  Identiteitsbewijs met informatie over de burgerlijke staat (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 8. Geregistreerd partnerschap
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 9. Partnerschap (status van partnerschap)
  Identiteitsbewijs met informatie over de status van partnerschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 10. Ouderschap
  Identiteitsbewijs met informatie over ouderschap (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 11. Adoptie
  N.v.t.
 12. Woonplaats
  Identiteitsbewijs met informatie over de verblijfplaats (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 13. Nationaliteit
  Identiteitsbewijs met informatie over de nationaliteit (uittreksel uit het bevolkingsregister)
 14. Afwezigheid van een strafblad
  Uittreksel uit het strafregister van de politieautoriteit, dat is afgegeven overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de wet inzake strafregisters (Wet 1998:620) en is bedoeld om aan een autoriteit in het buitenland over te leggen bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfs-,werk- of vestigingsvergunning e.d., wanneer de rechten van de aanvrager in dat land afhankelijk zijn van een dergelijk uittreksel.

Artikel 24, lid 1, onder d) - de lijst van personen die, in overeenstemming met het nationaal recht, gewaarmerkte vertalingen mogen maken, wanneer een dergelijke lijst bestaat

Beëdigde vertaler - https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Artikel 24, lid 1, onder e) - een indicatieve lijst van de soorten autoriteiten die volgens het nationaal recht bevoegd zijn tot afgifte van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

Er wordt geen indicatieve lijst verstrekt omdat er geen speciale regels zijn over de bevoegdheid van autoriteiten om gewaarmerkte afschriften te maken. Notarissen zijn bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken, maar autoriteiten zijn geen notarissen.

Artikel 24, lid 1, onder f) - informatie over de wijze waarop gewaarmerkte afschriften en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften kunnen worden herkend

Gewaarmerkte vertalingen moeten voorzien zijn van een stempel. Notarissen zijn bevoegd om gewaarmerkte afschriften te maken. De documenten die door een notaris zijn gewaarmerkt, dragen doorgaans de naam van de notaris van afgifte en de plaats waar en datum waarop ze werden gewaarmerkt. Ze kunnen ook worden afgestempeld. Informatie over de plaats kan worden gebruikt om na te gaan of een persoon naar behoren als notaris is aangewezen. Die informatie kan worden verkregen bij het provinciebestuur dat bevoegd is voor de provincie waarin de betreffende notaris zijn of haar activiteiten uitvoert (zijn standplaats heeft).

Artikel 24, lid 1, onder g) - informatie over de specifieke kenmerken van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften

De documenten die door een notaris zijn gewaarmerkt, dragen doorgaans de naam van de notaris van afgifte en de plaats waar en datum waarop ze werden gewaarmerkt. Ze kunnen ook worden afgestempeld.

Laatste update: 03/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.