Dokumenty urzędowe

Belgia

Autor treści:
Belgia

Art. 24 ust. 1 lit. a) - języki akceptowane przez państwo członkowskie w przypadku dokumentów urzędowych przedkładanych jego organom administracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)

Zasady używania języków w belgijskich organach lokalnych regulują przepisy ustawy z dnia 2 sierpnia 1963 r. o używaniu języków w sprawach administracyjnych oraz dekret królewski z dnia 18 lipca 1966 r. w sprawie koordynacji przepisów dotyczących używania języków w sprawach administracyjnych.

W szczególności określono w nich język, w którym mogą być sporządzone dokumenty składane przez obywateli.

Belgia ma cztery regiony językowe. Są to: region języka niderlandzkiego, region języka francuskiego, region języka niemieckiego oraz region stołeczny Brukseli (art. 2 ustawy o używaniu języków w sprawach administracyjnych). W każdym regionie językowym organy lokalne przyjmują przedkładane dokumenty wyłącznie w języku danego regionu językowego.

 • Region języka niderlandzkiego:

w gminach prowincji Antwerpia, Limburgia, Flandria Wschodnia, Flandria Zachodnia i Brabancja Flamandzka:

dokumenty należy składać w języku niderlandzkim.

Wyjątek: w gminach Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines i Renaix:

dokumenty należy składać w języku niderlandzkim lub ewentualnie francuskim.

 • Region języka francuskiego:

w gminach prowincji Hainaut, Luksemburgia, Namur, Liège (z wyjątkiem części niemieckojęzycznej) i Brabancja Walońska:

dokumenty należy składać w języku francuskim.

Wyjątek: w gminach Soignies, Enghien, Mouscron i Comines-Warneton:

dokumenty należy składać w języku francuskim lub ewentualnie niderlandzkim.

Wyjątek: w gminach Malmedy i Waimes:

dokumenty należy składać w języku francuskim lub ewentualnie niemieckim.

 • Region języka niemieckiego:

w gminach Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren i Saint-Vith:

dokumenty należy składać w języku niemieckim lub ewentualnie francuskim.

 • Region stołeczny Brukseli:

w gminach Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest i Watermael-Boitsfort:

dokumenty można składać w języku niderlandzkim lub francuskim.

Art. 24 ust. 1 lit. b) - wykaz zwierający dokumenty urzędowe objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

1) Akty stanu cywilnego (sporządzane przez belgijskie gminy oraz placówki dyplomatyczne lub konsularne)

 • akt urodzenia
 • akt małżeństwa
 • akt przysposobienia
 • akt uznania
 • akt zgonu
 • akt zmiany nazwiska
 • akt zmiany imienia
 • akt rozwodu
 • poświadczenie zaginięcia osoby (acte d’absence)
 • akt obywatelstwa belgijskiego
 • akt martwego urodzenia
 • akt uznania dziecka przed urodzeniem
 • akt zgłoszenia imienia
 • akt zmiany zarejestrowanej płci
 • akt uchylenia lub zmiany przysposobienia, nowej zmiany zarejestrowanej płci albo unieważnienia

2) Orzeczenia sądowe

 • orzeczenie uzupełniające akt urodzenia
 • orzeczenie w sprawie ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie macierzyństwa, ojcostwa lub współmacierzyństwa)
 • orzeczenie w sprawie zaprzeczenia pochodzenia dziecka (macierzyństwa, domniemania ojcostwa lub współmacierzyństwa, uznania przez matkę, ojca lub współrodzica)
 • orzeczenie o przysposobieniu

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

 • Pod warunkiem że wyciąg nie odnosi się do wyroków skazujących i w związku z tym stwierdza brak wpisu w rejestrze karnym:
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego wydany zgodnie z art. 595 kodeksu postępowania karnego
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego zgodnie z art. 596 akapit pierwszy kodeksu postępowania karnego
  • wyciąg z centralnego rejestru karnego zgodnie z art. 596 akapit drugi kodeksu postępowania karnego
 • W Belgii wyciągi na potrzeby osób fizycznych wydają przede wszystkim organy gminne, które od dnia 1 stycznia 2018 r. są połączone z centralnym rejestrem karnym. Wyciągi z centralnego rejestru karnego wydaje się obywatelom jedynie w niektórych przypadkach (np. miejsce zamieszkania za granicą, dyplomaci, osoby prawne itp.).

4) Zaświadczenia wydawane przez placówki konsularne

 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o stanie cywilnym (rozwód, separacja i unieważnienie małżeństwa, zarejestrowany związek partnerski, rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego)
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (miejsce zamieszkania lub pobytu, z uwzględnieniem historii zmian lub bez niej)
 • zaświadczenie o obywatelstwie
 • wyciągi z rejestrów
 • zaświadczenie o składzie gospodarstwa domowego
 • zaświadczenie dotyczące różnych używanych nazwisk (attestation de concordance de nom)

5) Zaświadczenia wydawane przez gminy / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 • zaświadczenie o miejscu stałego pobytu
 • zaświadczenie o miejscu stałego pobytu z uwzględnieniem historii zmian
 • poświadczenie pozostawania przy życiu
 • zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa belgijskiego
 • poświadczenie związku partnerskiego
 • zaświadczenie o pobycie w celu zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenie dotyczące prawa do głosowania w Belgii
 • wyciągi z rejestrów

Art. 24 ust. 1 lit. c) - wykaz dokumentów urzędowych, do których mogą być załączane – jako stosowne tłumaczenie pomocnicze – wielojęzyczne standardowe formularze

1) Wyciągi z aktów stanu cywilnego

Sporządzane przez gminy lub placówki konsularne:

- akt urodzenia

- akt małżeństwa

- akt zgonu

2) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

- braku wpisu do rejestru karnego

3) Zaświadczenia wydawane przez placówki konsularne

- zdolność do zawarcia związku małżeńskiego

- stan cywilny

4) Zaświadczenia wydawane przez gminy lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

- zaświadczenie o miejscu stałego pobytu -> załącznik X

- zaświadczenie o miejscu stałego pobytu z uwzględnieniem historii zmian -> załącznik X

- poświadczenie pozostawania przy życiu -> załącznik II

- poświadczenie związku partnerskiego -> załącznik VII

- zaświadczenie o pobycie w celu zawarcia związku małżeńskiego -> załącznik X

Art. 24 ust. 1 lit. d) - wykazy osób posiadających, zgodnie z prawem krajowym, kwalifikacje do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych, jeżeli takie wykazy istnieją

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski

W Belgii nie ma jeszcze wykazu tłumaczy przysięgłych.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniająca różne przepisy w celu ustanowienia krajowego rejestru biegłych sądowych oraz ustanowienia krajowego rejestru tłumaczy pisemnych, ustnych i przysięgłych weszła w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.

Ustawa ta przewiduje utworzenie krajowego rejestru tłumaczy pisemnych, ustnych i przysięgłych. Rejestr ten nie jest jeszcze operacyjny.

Przygotowywany jest nowy projekt ustawy w sprawie dalszego rozwoju rejestru krajowego. Po przyjęciu tej ustawy i rozpoczęciu działalności przez rejestr krajowy Belgia przekaże Komisji link do rejestru krajowego. Za pośrednictwem tego linku będzie można łatwo znaleźć tłumaczy przysięgłych danego języka i w odpowiednim regionie, a jednocześnie nie wszystkie dane tłumaczy przysięgłych będą udostępniane publicznie.

Art. 24 ust. 1 lit. e) - wykaz zawierający rodzaje organów upoważnionych na mocy prawa krajowego do sporządzania kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

1) Akty stanu cywilnego

-        gminy

-        bezpośrednie wyciągi z bazy danych dotyczących aktów stanu cywilnego (BAEC)

-        ambasady i konsulaty Belgii

-        Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Dyrekcja ds. Praw Osób

2) Zaświadczenia wydawane przez gminy lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (portal Mon Dossier)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Dyrekcja Generalna ds. Instytucji i Ludności – Rejestr Krajowy

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

Kopie wyciągu z centralnego rejestru karnego nie mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Autentyczny jest jedynie oryginalny wyciąg.

Art. 24 ust. 1 lit. f) - informacje dotyczące środków, za pomocą których można zidentyfikować tłumaczenia uwierzytelnione i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem

Informacje dotyczące wyciągów i zaświadczeń (niedotyczące kopii niepoświadczonych za zgodność z oryginałem)

1) Akty stanu cywilnego

-        symbol gminy ALBO symbol BAEC ALBO symbol placówki konsularnej i symbol Belgii

-        pieczęć elektroniczna BAEC + link/kod kreskowy w celu sprawdzenia, czy kopia lub wyciąg zostały rzeczywiście wystawione przez BAEC

2) Zaświadczenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (portal Mon Dossier)

Na każdym dokumencie znajduje się pieczęć (elektroniczna) Królestwa Belgii i pełna nazwa „SPF Intérieur – Registre national”.

Są to pliki PDF podpisane przez urzędnika rejestru krajowego i opatrzone wszystkimi oficjalnymi symbolami.

Pieczęć elektroniczna znajduje się w literach „IBZ” w nagłówku.

3) Wyciągi z centralnego rejestru karnego

-        Wyciągi wydawane przez organy gminne

Wyciąg musi być opatrzony datą i podpisany przez organ gminny (art. 10 AR 21/11/2016).

W związku z tym w chwili obecnej wyciągi muszą zawsze zawierać oryginalną pieczęć, datę i podpis burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej.

Ze względu na fakt, że wyciągi są wydawane przez centralny rejestr karny, na wyciągu zawsze znajduje się również (zeskanowany) podpis dyrektora tego rejestru.

Niektóre organy gminne wydają już wyciągi cyfrowe.

-        Wyciągi wydawane przez centralny rejestr karny

Na dokumencie umieszcza się suchą pieczęć centralnego rejestru karnego, wraz z podpisem (zdeponowanym) urzędnika, który wystawił wyciąg.

Art. 24 ust. 1 lit. g) - informacje na temat cech szczególnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

Nic więcej niż wspomniano powyżej.

Ostatnia aktualizacja: 08/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.