Documente oficiale

Informații oferite de statele membre și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 2016/1191

În iulie 2016, Uniunea Europeană a adoptat un regulament care simplifică circulația anumitor documente publice între statele membre ale UE. Regulamentul urmărește reducerea birocrației și a costurilor pe care cetățenii le suportă când trebuie să prezinte autorităților dintr-o țară a UE un document oficial eliberat de autoritățile unei alte țări a UE. În temeiul acestui regulament, documentele oficiale (de exemplu, un certificat de naștere sau de căsătorie) emise într-o țară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice în alt stat membru fără a fi necesară o ștampilă de autentificare (apostilă). Documentele oficiale care intră sub incidența regulamentului sunt, în special, actele de stare civilă (de exemplu, un certificat naștere, de deces, de căsătorie, de parteneriat înregistrat, de adopție), dar și cele care atestă rezidența sau un cazier judiciar curat.

Regulamentul elimină, de asemenea, obligația de a furniza, în toate cazurile, copii legalizate și traduceri autorizate ale documentelor oficiale eliberate într-un alt stat membru al UE. Regulamentul introduce formulare-tip multilingve opționale care pot fi atașate la documentele oficiale pentru a evita necesitatea traducerii acestora. Sfera regulamentului nu include recunoașterea într-un stat membru al UE a conținutului sau a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al UE. Recunoașterea conținutului sau a efectelor depinde de legislația națională a țării gazdă. Regulamentul se aplică de la 16 februarie 2019.

Ultima actualizare: 27/02/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.