Documente oficiale

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Utilizarea limbilor de către serviciile locale este reglementată de legislația Belgiei privind utilizarea limbilor în domeniul administrativ (Legea din 2 august 1963 privind utilizarea limbilor în domeniul administrativ și Decretul regal din 18 iulie 1966 de coordonare a legilor privind utilizarea limbilor în domeniul administrativ).

Această legislație stabilește limba sau limbile pe care cetățenii le pot utiliza atunci când transmit documente către o autoritate.

Belgia are patru regiuni lingvistice: regiunea în care se vorbește limba neerlandeză, regiunea în care se vorbește limba franceză, regiunea în care se vorbește limba germană și regiunea Bruxelles-Capitală (articolul 2 din Legea privind utilizarea limbilor în domeniul administrativ). În fiecare regiune lingvistică, autoritățile locale vor accepta numai documentele prezentate în limba regiunii respective.

 • Regiunea în care se vorbește limba neerlandeză:

Municipalitățile din provinciile Anvers, Limburg, Flandra de Est, Flandra de Vest și Brabantul Flamand:

în care documentele trebuie prezentate în limba neerlandeză.

Cu excepția: municipalităților Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen și Ronse:

în care documentele trebuie prezentate în limba neerlandeză, dar pot fi prezentate în limba franceză.

 • Regiunea în care se vorbește limba franceză:

Municipalitățile din provinciile Hainaut, Luxemburg, Namur, Liège (cu excepția zonei în care se vorbește limba germană) și Brabantul Valon:

în care documentele trebuie prezentate în limba franceză.

Cu excepția: municipalităților Soignies, Enghien, Mouscron și Comines-Warneton:

în care documentele trebuie prezentate în limba franceză, dar pot fi prezentate în limba neerlandeză.

Cu excepția: municipalităților Malmedy și Waimes:

în care documentele trebuie prezentate în limba franceză, dar pot fi prezentate în limba germană.

 • Regiunea în care se vorbește limba germană:

Municipalitățile Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren și Sankt Vith:

în care documentele trebuie prezentate în limba germană, dar pot fi prezentate în limba franceză.

 • Regiunea Bruxelles-Capitală:

Municipalitățile Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert și Woluwe-Saint-Pierre:

în care documentele pot fi prezentate în limbile neerlandeză sau franceză.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

1) Certificate de stare civilă (întocmite de municipalitățile belgiene și de misiunile diplomatice și consulate)

 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatul de adopție;
 • Certificatul de recunoaștere;
 • Certificatul de deces;
 • Certificatul de schimbare a numelui de familie;
 • Certificatul de schimbare a prenumelui;
 • Certificatul de divorț;
 • Certificatul de persoană dispărută;
 • Certificatul de cetățenie belgiană;
 • Certificatul de constatare a nașterii unui copil mort;
 • Certificatul de confirmare a perioadei prenatale;
 • Certificatul privind declararea alegerii numelui de familie;
 • Certificatul privind schimbarea genului înregistrat;
 • Certificatul de revocare a adopției, certificatul de revizuire a adopției, certificatul privind a doua schimbare a genului înregistrat sau certificatul de anulare.

2) Decizii judiciare

 • Hotărâre judecătorească care ține loc de certificat de naștere;
 • Hotărâre judecătorească de stabilire a filiației (acțiune în stabilirea filiației față de mamă sau față de tată sau în stabilirea comaternității);
 • Hotărâre judecătorească de contestare a filiației (filiația față de mamă, prezumția de paternitate sau de comaternitate, recunoașterea de către mamă, tată sau copărinte);
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

3) Extras din Registrul penal central

 • Cu condiția ca extrasul să nu menționeze nicio condamnare și, prin urmare, să prezinte un cazier judiciar curat:
  • extras din Registrul penal central eliberat în conformitate cu articolul 595 din Codul de procedură penală;
  • extras din Registrul penal central eliberat în conformitate cu articolul 596 primul paragraf din Codul de procedură penală;
  • extras din Registrul penal central eliberat în conformitate cu articolul 596 al doilea paragraf din Codul de procedură penală.
 • În Belgia, extrasele destinate persoanelor fizice sunt eliberate de obicei de către autoritățile municipale, care au fost conectate la Registrul penal central începând cu 1 ianuarie 2018. Registrul penal central eliberează în mod direct certificate numai în circumstanțe specifice (precum pentru rezidenți străini, diplomați sau persoane juridice).

4) Certificate emise de oficiile consulare

 • Certificatul prin care se atestă că nu există impedimente la căsătorie;
 • Certificatul de stare civilă (divorț, separare de drept și de anulare a căsătoriei, parteneriat înregistrat, desfacerea parteneriatului înregistrat);
 • Certificatul de domiciliu (domiciliu și/sau reședință, cu sau fără istoricul adreselor);
 • Certificatul de cetățenie;
 • Extrasul din registre;
 • Certificatul privind componența gospodăriei;
 • Certificatul de concordanță a numelui.

5) Certificate emise de municipalități/Serviciul public federal de interne (SPF Intérieur)

 • Certificatul care atestă reședința principală a unei persoane;
 • Certificatul care atestă reședința principală a unei persoane cu istoricul adreselor;
 • Certificatul de viață;
 • Certificatul de cetățenie belgiană;
 • Certificatul de coabitare legală;
 • Certificatul de reședință prenupțială;
 • Certificatul electoral belgian;
 • Extrasul din registre.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

1) Certificatele de stare civilă

Întocmite de municipalități și de oficiile consulare:

- Certificatul de naștere;

- Certificatul de căsătorie;

- Certificatul de deces.

2) Extrasele din Registrul penal central

- Lipsa cazierului judiciar.

3) Certificate emise de oficiile consulare

- Dovada capacității de a se căsători;

- Starea civilă.

4) Certificate emise de municipalități sau de Serviciul public federal de interne (SPF Intérieur)

- Certificatul care atestă reședința principală a unei persoane -> anexa X;

- Certificatul care atestă reședința principală a unei persoane cu istoricul adreselor -> anexa X;

- Certificatul de viață -> anexa II;

- Certificatul de coabitare legală -> anexa VII;

- Certificatul de reședință prenupțială -> anexa X.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: franceză.

Până în prezent, nu există o listă de traducători autorizați în Belgia.

Legea din 10 aprilie 2014 de modificare a unor diferite dispoziții în vederea instituirii unui registru național de experți judiciari și a instituirii unui registru național de traducători, interpreți și traducători-interpreți autorizați a intrat în vigoare la 1 decembrie 2016.

Această lege prevede crearea unui registru național al traducătorilor, al interpreților și al traducătorilor-interpreți autorizați; cu toate acestea, registrul național nu este încă operațional.

În prezent este în curs de elaborare o nouă lege privind dezvoltarea în continuare a registrului național. După adoptarea legii și după ce registrul național va deveni operațional, Belgia va trimite Comisiei un link către site-ul web al registrului național. Acest site web va facilita oricărei persoane găsirea unui traducător autorizat pentru limba de care are nevoie în regiunea sa, deși nu vor fi puse la dispoziția publicului toate informațiile referitoare la traducătorii autorizați.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

1) Certificate de stare civilă:

- Municipalități;

- Extrase direct din baza de date a certificatelor de stare civilă (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

- Ambasade și consulate belgiene;

- Serviciul public federal pentru afaceri externe — Direcția pentru drepturile personale (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Certificate emise de municipalități/Serviciul public federal de interne (utilizând „Mon dossier”)

- Serviciul public federal de interne – Direcția Generală Instituții și Populație - Registrul național (Direction générale Institutions et Population - Registre national).

3) Extrasele din Registrul penal central

„Copiile” unui extras din Registrul penal central nu pot fi certificate ca fiind copii autentice. Numai extrasul original eliberat este considerat autentic.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Informații cu privire la extrase și certificate (nu copii certificate)

1) Certificatele de stare civilă:

- Logoul municipalității SAU logoul BAEC SAU logoul oficiului consular și logoul Belgiei.

- Ștampila electronică a BAEC + linkul/codul de bare care trebuie utilizat pentru a verifica dacă extrasul sau copia au fost eliberate de BAEC.

2) Certificatele emise de Serviciul public federal de interne (utilizând „Mon dossier”):

Pe fiecare document apare ștampila (ștampila electronică) a Regatului Belgiei și cuvintele „SPF Intérieur — Registre national”.

Fișierele sunt în format PDF și poartă semnătura Registrului național și toate logourile oficiale.

Ștampila electronică apare în literele „IBZ” din antet.

3) Extrasele din Registrul penal central

- Extrasele eliberate de autoritățile municipale

Extrasul trebuie să fie datat și semnat de către autoritățile municipale. (Articolul 10 din Decretul regal din 21 noiembrie 2016).

În prezent, extrasele trebuie să conțină întotdeauna o ștampilă autentică, data și semnătura primarului sau a viceprimarului acestuia.

Întrucât extrasele sunt preluate din Registrul penal central, acestea vor purta întotdeauna o semnătură vizibilă (scanată) a directorului Registrului penal central.

O serie de municipalități eliberează deja extrase în format electronic.

- Extrasele eliberate de Registrul penal central

Documentul va conține ștampila în relief a Registrului penal central, precum și semnătura (înregistrată) a funcționarului care a eliberat extrasul.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Nicio altă informație în afara celor menționate mai sus.

Ultima actualizare: 08/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.