Documente oficiale

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Greacă și engleză

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Autoritățile cipriote menționează, cu titlu indicativ, următoarele documente publice:

Naștere: certificat de naștere

Deces: certificat de deces

Căsătorie: certificat de căsătorie

Capacitatea de a se căsători: certificat prin care se atestă capacitatea de a se căsători

Parteneriat înregistrat: certificat de parteneriat civil

Reședință: certificat de reședință permanentă

Desfacerea parteneriatului înregistrat: certificat de înregistrare a unei declarații comune privind desfacerea parteneriatului civil

Absența condamnărilor: certificat de cazier judiciar care atestă absența oricărei condamnări

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Certificat de naștere

Certificat de deces

Certificat de căsătorie

Certificat prin care se atestă capacitatea de a se căsători

Certificat de parteneriat civil

Certificat de reședință permanentă

Certificat de cazier judiciar care atestă absența oricărei condamnări

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Registrul traducătorilor autorizați atașat Biroului de Presă și Informare din cadrul Ministerului de Interne

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Departamentul Stării Civile și al Migrației

Certificat de naștere

Certificat de deces

Certificat prin care se atestă capacitatea de a se căsători

Certificat de parteneriat civil

Certificat de înregistrare a unei declarații comune privind desfacerea parteneriatului civil

Administrațiile districtuale

Certificat de naștere

Certificat de deces

Certificat de reședință permanentă

Municipiile

Certificat de căsătorie

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Conform instrucțiunilor Consiliului traducătorilor autorizați, organul competent al Republicii Cipru pentru traducerile oficiale, toate documentele transmise traducătorilor autorizați în vederea traducerii trebuie să fie autentice și certificate pentru conformitate. La textul tradus de traducătorul autorizat se atașează o fotocopie a documentului transmis spre traducere, la finalul căreia traducătorul își aplică semnătura și ștampila.

Traducătorul autorizat nu certifică autenticitatea documentului transmis spre traducere printr-o ștampilă specială; acesta efectuează un simplu control înainte de traducere și, dacă nu consideră că documentul este autentic, nu îl traduce.

Traducătorul autorizat atestă doar autenticitatea propriului său text atunci când se solicită o copie autentificată sau certificată pentru conformitate a traducerii sale.

Pentru traduceri:

Ștampila electronică dreptunghiulară cu mențiunea „traducere corectă și conformă a documentului atașat“

Ștampila originală rotundă a traducătorului autorizat, furnizată de Consiliul traducătorilor autorizați

Semnătura originală a traducătorului autorizat

Numele traducătorului autorizat

Timbrul (timbru de 2 EUR aplicat pe partea inferioară a ștampilei, acoperit de ștampila rotundă)

Pentru copiile traducerilor:

Ștampila electronică originală dreptunghiulară cu mențiunea „copie autentică a documentului tradus“

Ștampila originală rotundă a traducătorului autorizat, furnizată de Consiliul traducătorilor autorizați

Numele și semnătura originală a traducătorului autorizat

Timbrul (timbru de 2 EUR aplicat pe partea inferioară a ștampilei, acoperit de ștampila rotundă)

Pentru documentele certificate:

Ștampilele traducătorului autorizat (rotunde) sunt de culoare albastră, iar ștampila electronică dreptunghiulară este de culoare neagră.

Pe partea inferioară a ștampilei este aplicat un timbru de 2 EUR, acoperit de ștampila rotundă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Ștampilele traducătorului autorizat (rotunde) sunt de culoare albastră, iar ștampila electronică dreptunghiulară este de culoare neagră.

Pe partea inferioară a ștampilei este aplicat un timbru de 2 EUR, acoperit de ștampila rotundă.

Ultima actualizare: 12/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.