Documente oficiale

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Ca regulă generală, autoritățile daneze sunt obligate să accepte documente oficiale numai în limba daneză, având dreptul de a solicita traducerea acestor documente dacă nu sunt în limba daneză.

Cu toate acestea, în conformitate cu Convenția privind limbile nordice, anumite documente pot fi acceptate în limbile finlandeză, islandeză, norvegiană și suedeză. Este în special cazul certificatelor privind schimbarea numelui, al permisiunii de folosire a unui nume, al aprobării unui nume, al certificatelor de căsătorie, al certificatelor de parteneriat civil, al certificatelor de stare civilă, al hotărârilor de divorț, al ordinelor de separare și al sentințelor referitoare la divorț, separare sau anularea căsătoriei și al hotărârilor care au ca obiect recunoașterea inexistenței unei căsătorii sau a unui parteneriat civil înregistrat. În plus, documentele legate de prelucrarea cazurilor referitoare la numele unei persoane pot fi acceptate în limbile germană sau engleză.

Documentele care atestă absența cazierului judiciar pot fi, de asemenea, acceptate în limba engleză.

Cu toate acestea, în anumite cazuri, o autoritate poate admite documente în alte limbi, dar nu este obligată să recunoască alte limbi decât cele enumerate mai sus.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Autoritățile daneze au identificat următoarele documente care intră în sfera de aplicare a regulamentului:

 • absența cazierului judiciar;
 • dovada reședinței;
 • extrasul relevant din Registrul Central de Evidență a Populației (personattest);
 • certificatul de naștere și de botez (fødsels- og dåbsattest);
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de binecuvântare a căsătoriei;
 • certificatul de botez (dåbsattest);
 • certificatul de naștere (fødselsattest) (nu se mai eliberează, dar este în continuare valabil);
 • certificatul de naștere și de nume (fødsels- og navneattest) (nu se mai eliberează, dar este în continuare valabil);
 • certificatul de nume (navneattest) (nu se mai eliberează, dar este în continuare valabil);
 • certificatul de deces și de înmormântare (eliberat numai în anumite cazuri în care este solicitat un certificat pentru un cetățean care a decedat înainte de 1 aprilie 1968, și anume data la care a fost creat Registrul Central de Evidență a Populației);
 • certificatul de schimbare a numelui;
 • permisiunea de folosire a unui nume;
 • aprobarea unui nume;
 • certificatul de parteneriat civil;
 • certificatele de stare civilă;
 • hotărârea de divorț;
 • ordinul de separare;
 • hotărârea
  • de pronunțare a divorțului;
  • de încuviințare a separării;
  • de încuviințare a anulării căsătoriei;
  • având ca obiect recunoașterea inexistenței unei căsătorii;
  • având ca obiect recunoașterea inexistenței unui parteneriat civil înregistrat.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

În continuare prezentăm o listă a documentelor daneze la care poate fi anexată o versiune lingvistică ca instrument util pentru traducere:

 • absența cazierului judiciar;
 • dovada reședinței;
 • extrasul relevant din Registrul Central de Evidență a Populației (personattest);
 • certificatul de naștere și de botez (fødsels- og dåbsattest);
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de binecuvântare a căsătoriei;
 • certificatul de botez (dåbsattest);
 • certificatul de parteneriat civil;
 • certificatul de stare civilă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Danemarca nu există o listă sau o bază de date a traducătorilor/interpreților care să fie accesibilă publicului.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Autoritatea care a eliberat certificatul sau documentul poate elibera, în anumite situații, o copie certificată conformă. De asemenea, o autoritate care a preluat sarcina autorității emitente poate elibera, în anumite situații, o copie certificată conformă.

Un notar înregistrat pe lângă instanțele daneze poate, de asemenea, să elibereze o copie certificată conformă a certificatului sau a documentului.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

O copie certificată conformă va indica, de obicei, autoritatea care a atestat copia, fie prin aplicarea unei ștampile oficiale, fie prin legalizare notarială.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

O ștampilă cu mențiunea „COPIE” va fi, în anumite situații, aplicată pe copia certificată conformă.

Ultima actualizare: 09/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.