Documente oficiale

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba finlandeză și limba suedeză.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Printre documentele oficiale care intră în domeniul de aplicare al regulamentului se numără extrasele din Sistemul de informații privind populația, documentele de stare civilă emise de parohii, extrasele din registrul penal indicând absența cazierului judiciar și, în anumite circumstanțe, unele hotărâri judecătorești.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Finlanda a introdus toate formularele standard multilingve, cu excepția anexei VIII (capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat). Cu excepția anexei XI (absența cazierului judiciar), toate acestea includ rubrici specifice fiecărei țări.

La formularul standard pot fi anexate extrase din Sistemul de informații privind populația, prezentând detalii privind nașterile, persoanele aflate în viață, cele care au decedat, căsătoria, parteneriatele înregistrate, precum și detalii privind domiciliul și reședința. Un certificat eliberat în temeiul legislației finlandeze privind dreptul de a se căsători în fața unei autorități străine poate fi, de asemenea, anexat la formularul standard. Poate fi anexat și un extras din registrul penal care indică absența cazierului judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Finlanda dispune de un sistem de traducători autorizați, care este administrat de un comitet de examinatori ce lucrează în cooperare cu Agenția Națională pentru Educație din Finlanda. Comitetul de examinatori dispune de o bază de date a traducătorilor autorizați: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Copiile certificate sunt făcute de către notarii publici. Notarii publici sunt funcționari ai Direcției Digitale pentru Evidența Persoanelor. În Åland, notarii publici lucrează în cadrul Departamentului de stat al insulelor Åland.

Direcția Digitală pentru Evidența Persoanelor poate fi contactată după cum urmează:

Site-ul web în limba engleză: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Site-ul web în limba finlandeză: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Departamentul de Stat al insulelor Åland poate fi contactat după cum urmează: https://www.ambetsverket.ax/

În plus, reprezentanțele finlandeze în străinătate îndeplinesc anumite funcții publice notariale și eliberează, de asemenea, copii certificate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

O copie certificată va prezenta semnătura traducătorului autorizat. Traducătorul poate fi verificat utilizându-se registrul de traducători autorizați menționat mai sus.

Copiile certificate făcute de un notar public care lucrează la Direcția Digitală pentru Evidența Persoanelor pot fi identificate prin ștampila rotundă, având în centru emblema unui leu. De asemenea, acestea poartă semnătura și numele notarului public.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

A se vedea mai sus.

Ultima actualizare: 19/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.