Documente oficiale

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba franceză.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista orientativă a documentelor publice:

(a) nașterea

- certificat de naștere

- certificat de naștere provizoriu eliberat în urma descoperirii unui copil nou-născut sau în cazul unui copil aflat în grija statului (pupille de l’Etat) care nu are certificat de naștere cunoscut sau în privința căruia s-a solicitat secretul privind nașterea

- hotărâre judecătorească declarativă a nașterii

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- declarație (acte de notoriété) de căsătorie în locul unui certificat de naștere imposibil de obținut, eliberată de un notar sau de autoritatea diplomatică sau consulară declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- certificat de naștere eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

- certificat de origine eliberat de prefect (préfet) în vederea înlocuirii unui certificat de naștere în lipsa unui certificat de naștere provizoriu în cazul în care există un secret

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de naștere emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

(b) existența unei persoane

- certificat care să ateste că persoana este în viață (certificat de vie)

(c) decesul

- certificat de deces

- copie păstrată în localitatea de reședință a defunctului în cazul în care certificatul de deces a fost întocmit în altă parte

- certificat de naștere a unui copil mort

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărâre judecătorească de declarare a decesului unei persoane

- hotărâre judecătorească de declarare a dispariției unei persoane (déclaration d’absence)

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de deces

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de deces emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- adnotarea „a murit în deportare”

- adnotarea „victimă a terorismului”

- adnotarea „a murit pentru Franța”

- adnotarea „a murit în slujba națiunii”

- certificat de deces eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

(d) numele

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărârea judecătorească de adopție cu privire la nume

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție simplă

- hotărâre de revocare a unei adopții simple

- actul de declarație comună a opțiunii privind numele aprobat de ofițerul de stare civilă

- declarație privind lipsa acordului cu privire la nume efectuată în fața ofițerului de stare civilă

- declarație de schimbare a numelui efectuată în fața ofițerului de stare civilă

- decret privind schimbarea numelui

- decizia ofițerului de stare civilă de a schimba numele în conformitate cu documentele străine de stare civilă

- hotărâre privind numele ca urmare a unei schimbări a filiației

(e) căsătoria, inclusiv capacitatea de a încheia o căsătorie; și starea civilă:

- certificat de căsătorie

- certificat de naștere

- declarație (acte de notoriété) ce ține locul documentelor de stare civilă care sunt imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de căsătorie

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- certificat de căsătorie civilă

- certificat de libertate matrimonială eliberat de o autoritate diplomatică sau consulară

- hotărârile menționate la litera (f), cu excepția celor privind anularea

- certificat notarial privind existența unei convenții matrimoniale

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de căsătorie emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- certificat de căsătorie eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

(f) divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei

- act de depunere la notar a convenției de divorț prin acordul soților

- certificat de depunere a convenției de divorț prin acordul soților

- hotărâre de divorț

- hotărâre de separare

- hotărâre de anulare

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de căsătorie

(g) parteneriat înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat:

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- acord de parteneriat civil (PACS - pacte civil de solidarité) aprobat de un ofițer de stare civilă sau de funcționari diplomatici și consulari [anterior, grefierul Tribunalului districtual (Tribunal d’instance)]

- acord de parteneriat civil prin înscris autentic

- dovada înregistrării încheierii/modificării/dizolvării unui acord de parteneriat civil furnizată de un notar, de ofițerul de stare civilă sau, până la 31 octombrie 2017, de grefierul Tribunalului districtual (Tribunal d’instance).

- certificat privind lipsa unui acord de parteneriat civil emis de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC)

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- certificat de deces

(h) dizolvarea unui parteneriat înregistrat, separarea legală sau anularea unui parteneriat înregistrat

- certificat de naștere cu o evidență a dizolvării sau anulării unui acord de parteneriat civil

- dovada înregistrării dizolvării unui acord de parteneriat civil furnizată de un notar, de ofițerul de stare civilă sau, până la 31 octombrie 2017, de grefierul Tribunalului districtual (Tribunal d’instance).

- hotărâre de separare

- hotărâre de anulare a unui acord de parteneriat civil

- certificat privind lipsa parteneriatului civil emis de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC)

(i) filiația

- act de recunoaștere în fața unui ofițer de stare civilă

- act de recunoaștere prin înscris autentic (acte authentique)

- declarație (acte de notoriété) de confirmare a acceptării stării civile emisă de judecătorul curții de primă instanță de la locul nașterii sau al reședinței

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de stare civilă

- Hotărârea Tribunalului regional (Tribunal de grande instance) de stabilire sau anulare a filiației

(j) adopția

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- hotărâre de adopție

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție simplă

- hotărâre de revocare a unei adopții simple

- hotărârea privind adopția de către națiune (adoption par la Nation)

(k) domiciliul și/sau reședința:

- atestarea reședinței (pentru cetățenii francezi din străinătate)

- atestarea schimbării reședinței (pentru cetățenii francezi din străinătate)

(l) cetățenia și naționalitatea

- certificat de cetățenie franceză

- copia certificată pentru conformitate cu originalul a unui decret de naturalizare sau reintegrare în cetățenia franceză emis de autoritatea administrativă

- declarație privind cetățenia franceză, cu specificarea că declarația a fost înregistrată, primită fie de directorul serviciilor de grefă ale Tribunalului districtual în cazul declarațiilor efectuate în Franța, fie de autoritatea administrativă, fie de consulul francez în cazul declarațiilor efectuate în străinătate și înregistrate fie de directorul serviciilor de grefă ale Tribunalului districtual în cazul declarațiilor efectuate în Franța, fie de Ministerul Justiției în cazul declarațiilor efectuate în străinătate, fie de ministerul responsabil cu naturalizările în cazul declarațiilor efectuate în temeiul căsătoriei cu un cetățean francez

- hotărâre judecătorească, însoțită de un certificat care să ateste că nu s-a formulat nicio cale de atac

- certificat de naștere care conține o însemnare indicând una dintre situațiile de mai sus

(m) lipsa cazierului judiciar, în cazul în care documentele publice referitoare la acest fapt sunt eliberate pentru un cetățean al Uniunii de autoritățile statului membru al cărui cetățean este acesta

- Buletinul nr. 3 – certificat de bună conduită („Bulletin n°3 du casier judiciaire”) care să ateste că persoana nu are antecedente penale.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Formulare referitoare la naștere (1)

- certificat de naștere

- certificat de naștere provizoriu eliberat în urma descoperirii unui copil nou-născut sau în cazul unui copil aflat în grija statului (pupille de l’Etat) care nu are certificat de naștere cunoscut sau în privința căruia s-a solicitat secretul privind nașterea

- hotărâre judecătorească declarativă a nașterii

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- declarație (acte de notoriété) de căsătorie în locul unui certificat de naștere imposibil de obținut, eliberată de un notar sau de autoritatea diplomatică sau consulară

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- act de înlocuire a unui certificat de naștere eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

- certificat de origine eliberat de prefect (préfet) în vederea înlocuirii unui certificat de naștere în lipsa unui certificat de naștere provizoriu în cazul în care există un secret

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de naștere emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

Formulare referitoare la viață (2)

- certificat conform căruia persoana este în viață (cetățeni francezi din străinătate)

Formulare referitoare la deces (3)

- certificat de deces

- copie păstrată în localitatea de reședință a defunctului în cazul în care certificatul de deces a fost întocmit în altă parte

- certificat de naștere a unui copil mort

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărâre judecătorească de declarare a decesului unei persoane

- hotărâre judecătorească de declarare a absenței unei persoane

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de deces

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de deces emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- adnotarea „a murit în deportare”

- adnotarea „victimă a terorismului”

- adnotarea „a murit pentru Franța”

- adnotarea „a murit în slujba națiunii”

- act de înlocuire a unui certificat de deces eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Formulare referitoare la căsătorie (4)

- certificat de naștere

- certificat de căsătorie

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de căsătorie

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- certificat de căsătorie civilă

- hotărâre de divorț sau de separare legală

- certificat notarial privind existența unei convenții matrimoniale

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de căsătorie emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- act de înlocuire a unui certificat de deces eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Formulare referitoare la capacitatea de a încheia o căsătorie (5)

- certificat de libertate matrimonială eliberat de o autoritate diplomatică sau consulară

Formulare referitoare la starea civilă (6)

- certificat de căsătorie

- certificat de naștere

- certificat de naștere provizoriu eliberat în urma descoperirii unui copil nou-născut sau în cazul unui copil aflat în grija statului (pupille de l’Etat) care nu are certificat de naștere cunoscut sau în privința căruia s-a solicitat secretul privind nașterea

- hotărâre judecătorească declarativă a nașterii

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de căsătorie

- declarație (acte de notoriété) de căsătorie în locul unui certificat de naștere imposibil de obținut, eliberată de un notar sau de autoritatea diplomatică sau consulară

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- certificat de înlocuire a unui certificat de naștere eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de naștere emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- certificat care atestă că o persoană nu este căsătorită, eliberat de o autoritate diplomatică sau consulară

Formulare referitoare la parteneriatul înregistrat (7)

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- certificat de deces

- copie păstrată în localitatea de reședință a defunctului în cazul în care certificatul de deces a fost întocmit în altă parte

- acord de parteneriat civil (PACS - pacte civil de solidarité) aprobat de un ofițer de stare civilă sau de funcționari diplomatici și consulari [anterior, grefierul Tribunalului districtual (Tribunal d’instance)]

- acord de parteneriat civil prin înscris autentic

- confirmarea primirii încheierii/modificării/dizolvării unui acord de parteneriat civil furnizată de ofițerul de stare civilă (anterior, grefierul Tribunalului districtual) sau de un notar

- certificat privind lipsa unui acord de parteneriat civil emis de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC)

Formulare referitoare la capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat (8)

- certificat de naștere (fără înregistrarea unui acord de parteneriat civil): a se vedea punctul 5.2 din formular)

Formulare referitoare la statutul de parteneriat înregistrat (9)

- certificat de naștere (cu excepția resortisanților străini născuți în străinătate)

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ținând loc de certificat de naștere (cu excepția resortisanților străini născuți în străinătate)

- hotărâre ce ține loc de certificat de naștere (cu excepția resortisanților străini născuți în străinătate)

- certificat de deces

- copie păstrată în localitatea de reședință a defunctului în cazul în care certificatul de deces a fost întocmit în altă parte

- certificat privind lipsa unui acord de parteneriat civil emis de SCEC

Formulare referitoare la DOMICILIU sau REȘEDINȚĂ (10)

- atestarea reședinței (pentru cetățenii francezi din străinătate)

- atestarea schimbării reședinței (pentru cetățenii francezi din străinătate)

Formulare referitoare la cazierul judiciar (11)

- Buletinul nr. 3 – certificat de bună conduită („Bulletin n°3 du casier judiciaire”) care să ateste că persoana nu are antecedente penale.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Traducătorii autorizați trebuie să fie experți aprobați de instanță (experts judiciaires). Listele de experți, fiecare conținând o secțiune de traducători aprobați (autorizați), sunt disponibile pe site-ul Curții de Casație:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Listele de traducători experți, actualizate anual, sunt publicate pe site-ul web astfel:

  • Lista experților aprobați de Curtea de Casație
  • Listele experților aprobați de instanță, întocmite de fiecare dintre cele 36 de curți de apel, inclusiv experții înregistrați la rubrica „Traducere și interpretare”. Listele de experți judiciari întocmite de curțile de apel sunt actualizate de aceste instanțe și transmise periodic Curții de Casație. Uneori este posibil să găsiți o listă mai actualizată pe site-urile curților de apel individuale.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Rețineți că anumite exemplare pot fi eliberate numai de autoritățile administrative sau judiciare sau de profesioniștii din domeniul juridic. Din această categorie fac parte exemplarele actelor judiciare sau ale înscrisurilor autentice, care pot fi emise numai de grefe sau de funcționari publici (de exemplu, notari, executori judecătorești, ofițeri de stare civilă pentru actele de stare civilă ale căror depozitari sunt aceștia).

Pentru alte documente, articolul R113-10 din Codul relațiilor dintre public și administrație (Code des relations entre le public et l'administration) a eliminat cerința – în procedurile administrative – de legalizare a fotocopiilor documentelor eliberate de o administrație, în cazul în care legea nu permite deja o fotocopie simplă. Însă codul prevede că administrația trebuie să continue să legalizeze, la cerere, exemplarele solicitate de autoritățile străine. Nu există o listă a autorităților care pot emite exemplare legalizate. Cu toate acestea, articolul R2122-8 din Codul general al administrațiilor locale (Code général des collectivités territoriales) prevede că primarul și funcționarii municipali delegați de primar pot legaliza semnăturile și conformitatea documentelor atunci când li se solicită acest lucru.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Modul de legalizare a traducerilor nu este prevăzut de lege.

Totuși, o traducere legalizată în mod corespunzător poate fi identificată după cum urmează. .

Principala cerință obligatorie este ca traducerea să fie făcută de un traducător înscris pe lista experților unei curți de apel din Franța sau a Curții de Casație.

În afară de aceasta, practica generală este următoarea:

- traducerea menționează că este conformă cu originalul („certifiée conforme à l’original”),

- fiecare pagină este numerotată și parafată de traducătorul autorizat;

- ultima pagină conține semnătura, ștampila și numele traducătorului,

- traducerea conține un număr de înregistrare (dat de traducătorul autorizat – același număr pentru textul sursă și traducere).

Totuși, niciuna dintre cele patru caracteristici de mai sus nu este obligatorie.

Copiile certificate pentru conformitate cu originalul poartă ștampila de document certificat și sunt datate și semnate de autoritatea care le-a certificat.

Cu toate acestea, copiile certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor judiciare sau ale înscrisurilor autentice pot fi eliberate numai de autoritatea la care este depus originalul. Aceste copii sunt datate, semnate și, după caz, ștampilate de autoritatea care a emis documentul.

Copiile și extrasele de stare civilă sunt ștampilate de o primărie, o autoritate diplomatică sau consulară sau de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC) al Ministerului Afacerilor Externe și sunt datate și semnate de ofițerul de stare civilă la care este depus originalul.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile certificate pentru conformitate cu originalul poartă ștampila de document certificat și sunt datate și semnate de autoritatea care le-a certificat.

Cu toate acestea, copiile certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor judiciare sau ale înscrisurilor autentice pot fi eliberate numai de autoritatea la care este depus originalul. Aceste copii sunt datate, semnate și, după caz, ștampilate de autoritatea care a emis documentul.

Copiile și extrasele de stare civilă sunt ștampilate de o primărie, o autoritate diplomatică sau consulară sau de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC) al Ministerului Afacerilor Externe și sunt datate și semnate de ofițerul de stare civilă la care este depus originalul.

Ultima actualizare: 23/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.