Documente oficiale

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Germană

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Domeniu de aplicare

Act autentic

Naștere

 • Certificat de naștere
 • Extras legalizat din registrul nașterilor

Viață

 • Certificat de înregistrare simplu
 • Certificat de înregistrare extins

Deces

 • Certificat de deces
 • Extras legalizat din registrul deceselor

Numele

 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de parteneriat înregistrat

Căsătorie

Capacitatea de căsătorie

Starea civilă

 • Certificat de căsătorie
 • Extras legalizat din registrul căsătoriilor
 • Certificat de cutumă
 • Certificat de înregistrare simplu
 • Certificat de înregistrare extins

Divorț

Nevalabilitatea căsătoriei

 • Certificat de căsătorie
 • Extras legalizat din registrul căsătoriilor

Parteneriat înregistrat

Capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat

 • Certificat de parteneriat înregistrat
 • Extras legalizat din registrul parteneriatelor înregistrate
 • Certificat de încheiere a unui parteneriat înregistrat

Desfacerea unui parteneriat înregistrat

 • Certificat de parteneriat înregistrat
 • Extras legalizat din registrul parteneriatelor înregistrate

Filiație

 • Extras legalizat din registrul nașterilor

Domiciliul

Locul șederii

 • Certificat de înregistrare simplu

Cetățenia

 • Document de naturalizare
 • Certificat de dobândire a cetățeniei germane prin declarație
 • Certificat de retragere a cetățeniei
 • Certificat de renunțare la cetățenie
 • Autorizație de menținere a cetățeniei germane
 • Certificat de atestare a cetățeniei
 • Document de atestare a statutului juridic de cetățean german

Adopție

 • Hotărâre judecătorească

Absența cazierului judiciar

 • Certificat de bună conduită

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Act autentic

Formular pentru instrumentul ajutător pentru traducere

Certificat de naștere

Anexa I - Nașterea

Certificat de înregistrare simplu

Anexa II - Viața

Certificat de deces

Anexa III - Moartea

Certificat de căsătorie

Anexa IV - Căsătoria

Certificat de cutumă

Anexa V - Capacitatea de căsătorie

Certificat de înregistrare extins

Anexa VI - Starea civilă

Certificat de parteneriat înregistrat

Anexa VII - Parteneriat înregistrat

Certificat de încheiere a unui parteneriat înregistrat

Anexa VIII - Capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat

Certificat de înregistrare extins

Anexa IX - Statutul parteneriatului înregistrat

Certificat de înregistrare simplu

Anexa X - Domiciliul/reședința obișnuită

Absența cazierului judiciar

Anexa XI - Absența cazierului judiciar

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Landul federal Hessen menține o bază de date națională de interpreți și traducători accesibilă online la adresa http://www.justiz-dolmetscher.de/, ce conține și filtre de căutare detaliate (de exemplu după land federal, instanță sau limbă). Numai interpreții și traducătorii autorizați numiți oficial sunt înscriși în baza de date. Autoritățile competente pot fi, de asemenea, identificate folosind această adresă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

În Republica Federală Germania, toate autoritățile/organismele care eliberează documente oficiale (de exemplu, oficiile de stare civilă, autoritățile raportoare, instanțele) și notarii au competența de a emite copii certificate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Copiile certificate trebuie să conțină o notă care să precizeze conformitatea cu originalul (de exemplu, actele juridice și actele notariale), sigiliul sau ștampila autorității emitente/organismului emitent și semnătura persoanei care efectuează legalizarea [articolul 42 alineatul (1) din Beurkundungsgesetz - Legea de reglementare a activității notariale]. Traducerile autorizate includ ștampila/sigiliul respectivului traducător și semnătura sa.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile certificate trebuie să conțină o notă care să precizeze conformitatea cu originalul (de exemplu, actele juridice și actele notariale), sigiliul sau ștampila autorității emitente/organismului emitent și semnătura persoanei care efectuează legalizarea [articolul 42 alineatul (1) din Beurkundungsgesetz - Legea de reglementare a activității notariale]. Traducerile autorizate includ ștampila/sigiliul respectivului traducător și semnătura sa.

Ultima actualizare: 30/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.