Documente oficiale

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Luxemburg acceptă ca documentele oficiale care trebuie prezentate autorităților sale în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) să fie prezentate în limba franceză sau germană.

De asemenea, este acceptată limba engleză pentru:

- certificatul de naștere;

- certificatul de căsătorie;

- certificatul de recunoaștere;

- certificatul de deces;

- certificatul privind schimbarea numelui;

- certificatul privind schimbarea prenumelui;

- documentul oficial prin care se modifică mențiunea privind sexul și prenumele.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

-          Certificatul de naștere

-          Certificatul de recunoaștere prin care se stabilește filiația

-          Certificatul de căsătorie

-          Certificatul care atestă lipsa oricărui impediment în calea căsătoriei

-          Certificatul de deces

-          Certificatul privind copilul născut mort

-          Decretul Marelui Ducat privind schimbarea numelui

-          Decretul Marelui Ducat privind schimbarea prenumelui (prenumelor)

-          Certificatul privind declararea parteneriatului

-          Certificatul privind denunțarea parteneriatului

-          Certificatul privind convenția patrimonială prin care se stabilesc efectele patrimoniale ale parteneriatului

-          Certificatul care atestă că o persoană este în viață

-          Certificatul de reședință

-          Certificatul de reședință extins

-          Certificatul privind înscrierea la o adresă de referință

-          Decretul ministerial prin care se modifică mențiunea privind sexul și prenumele

-          Hotărârea judecătorească privind schimbarea de sex

-          Decretul ministerial privind cetățenia

-          Certificatul de cetățenie

-          Certificatul de recunoaștere în fața unui notar

-          Extrasul de cazier judiciar, Buletinul nr. 3, nr. 4 și nr. 5, în cazul în care se înscrie mențiunea „niciuna”

-          Certificatul de înscriere pe listele electorale

-          Extrase multilingve ale actelor de stare civilă din Convenția CIEC nr. 16

-          Hotărârea judecătorească prin care se declară nașterea

-          Hotărârea judecătorească cu privire la adopția simplă

-          Hotărârea judecătorească cu privire la adopția deplină

-          Hotărârea judecătorească de revocare a adopției

-          Hotărârea judecătorească prin care se stabilește filiația (stabilirea filiației față de mamă, stabilirea filiației față de tată)

-          Hotărârea judecătorească prin care se contestă filiația (contestarea filiației față de mamă, contestarea filiației față de tată)

-          Hotărârea judecătorească de divorț

-          Hotărârea judecătorească de anulare a căsătoriei

-          Hotărârea judecătorească de separare legală

-          Hotărârea judecătorească de declarare a dispariției unei persoane

-          Hotărârea judecătorească de revocare a adopției

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

-          Certificatul de naștere (doar extras din certificat)

-          Certificatul prin care se atestă că o persoană este în viață

-          Certificatul de deces (doar extras din certificat)

-          Certificatul de căsătorie (doar extras din certificat)

-          Certificatul privind declararea parteneriatului înregistrat

-          Certificatul privind denunțarea parteneriatului înregistrat

-          Certificatul de reședință

-          Extrasul de cazier judiciar, Buletinul nr. 3, nr. 4 și nr. 5, în cazul în care se înscrie mențiunea „niciuna”

Prezenta listă este exhaustivă, în sensul că formularul standard multilingv nu poate fi anexat la alte documente oficiale, ci doar la cele enumerate mai sus.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul național, să efectueze traduceri autorizate se găsesc pe site-ul web al Ministerului Justiției al Marelui Ducat al Luxemburgului, la următoarea adresă:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Administrațiile comunale sunt abilitate să facă copii legalizate. Pentru efectuarea copiei autorizate se percepe o taxă. Acest timbru fiscal se plătește la administrația comunală.

Pentru a obține o copie legalizată, solicitantul trebuie să se prezinte, cu documentul său, la Biroul de Evidență a Populației sau la secretariatul administrației comunale din locul în care își are reședința.

Copiile legalizate se întocmesc de către un funcționar la fața locului pe baza documentului original furnizat de solicitant.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traducerile autorizate poartă semnătura traducătorului autorizat.

Copiile legalizate poartă ștampila administrației comunale, semnătura funcționarului comunal care a eliberat-o, precum și un timbru fiscal.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile legalizate poartă ștampila administrației comunale, semnătura funcționarului comunal și un timbru fiscal.

Ultima actualizare: 29/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.