Documente oficiale

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limbile acceptate de Malta sunt malteza și engleza.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista orientativă a documentelor publice care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament: certificat de naștere, certificat de stare civilă, certificat de căsătorie, certificat de uniune civilă, certificat de deces și certificat de bună purtare.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Documentele publice la care se poate atașa un formular standard multilingv pentru a facilita traducerea sunt certificatul de naștere, certificatul de stare civilă, certificatul de căsătorie, certificatul de uniune civilă, certificatul de deces și certificatul de bună purtare. Capacitatea de căsătorie și capacitatea de a încheia o uniune civilă sunt atestate prin același document, și anume certificatul de stare civilă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Malta nu recunoaște traducătorii ca profesioniști autorizați, prin urmare nu există o listă a persoanelor calificate să efectueze traduceri autorizate. În lipsa unui cadru juridic pentru traducători, Ministerul Afacerilor Externe și Europene (MFEU) dispune de un sistem de înregistrare a semnăturilor persoanelor care efectuează traduceri. Această bază de date a semnăturilor nu este destinată publicului, ci este utilizată de MFEU pentru a confirma și a compara semnăturile traducătorilor. Pentru mai multe informații: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministerul Justiției, Egalității și Guvernanței dispune, de asemenea, de o listă de interpreți și traducători, publicată la adresa https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx, care poate fi utilizată drept referință.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Conform practicii curente, avocații/notarii fac copii ale documentelor publice în calitate de copii certificate ale documentelor publice originale. Organismul care cere documentele are latitudinea de a le accepta sau nu. De asemenea, instanțele judiciare pot furniza copii certificate ale altor documente publice.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Copiile certificate ale altor documente includ în general o declarație care atestă faptul că documentul este o copie certificată, precum și ștampila și semnătura persoanei abilitate să furnizeze o copie certificată. Traducerile certificate includ data, semnătura și ștampila traducătorului.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile certificate ale altor documente includ în general o declarație care atestă faptul că documentul este o copie certificată, precum și ștampila și semnătura persoanei abilitate să furnizeze o copie certificată.

Ultima actualizare: 27/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.