Documente oficiale

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Numai documentele în limba neerlandeză vor fi acceptate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Toate documentele oficiale menționate la articolul 2 alineatul (1) din regulament, cu excepția documentelor referitoare la capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și la statutul de parteneriat înregistrat [partea a doua a literei (g)] și documentele referitoare la absența cazierului judiciar [litera (m)], deoarece Țările de Jos nu utilizează astfel de documente. Exemple de documente oficiale care intră sub incidența regulamentului sunt actele referitoare la:

a) naștere;

b) o persoană în viață;

(c) deces;

(d) nume;

e) căsătorie, inclusiv capacitatea de a se căsători și starea civilă;

(f) divorț, separare de drept sau anularea căsătoriei;

g) parteneriatul înregistrat;

(h) desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

(i) filiație;

j) adopție;

k) domiciliu și/sau reședință;

(l) naționalitate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Documentele privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria, capacitatea de a se căsători, starea civilă, parteneriatul înregistrat și domiciliul și/sau reședința.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Lista completă a interpreților și traducătorilor autorizați poate fi găsită în Registrul interpreților și traducătorilor autorizați.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

- Municipalitățile – pentru documentele oficiale pe care sunt autorizate să le elibereze;

- Oficiile consulare – pentru documentele oficiale pe care sunt autorizate să le elibereze.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Copiile legalizate indică faptul că informațiile pe care le conțin sunt preluate dintr-un document original sau dintr-o bază de date. Copia trebuie să fie semnată de funcționarul competent să emită documentul și trebuie să precizeze locul și data eliberării acestuia. Copia va conține, de regulă, și o ștampilă oficială.

Copiile legalizate vor preciza faptul că documentul corespunde originalului. Copia trebuie să fie semnată de funcționarul competent să emită documentul și trebuie să precizeze locul și data eliberării acestuia.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile legalizate vor preciza faptul că documentul corespunde originalului. Copia trebuie să fie semnată de funcționarul competent pentru a emite documentul și trebuie să precizeze locul și data eliberării acestuia.

Ultima actualizare: 26/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.