Documente oficiale

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba oficială a Sloveniei este slovena. În localitățile în care trăiește minoritatea maghiară sau cea italiană, și numai pe raza acestor localități, italiana sau maghiara sunt în egală măsură limbi oficiale (articolul 11 din Constituția slovenă).

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista orientativă a documentelor oficiale care intră în domeniul de aplicare al regulamentului cuprinde:

- certificatul de naștere
- certificatul de viață
- certificatul de deces
- certificatul de căsătorie sau certificatul de parteneriat înregistrat
- certificatul de reședință temporară sau de domiciliu
- certificatul privind absența cazierului judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Lista documentelor oficiale care pot fi însoțite de formulare standard multilingve drept instrument adecvat de asistență pentru traducere este următoarea:


- nașterea (anexa I)
- viața (anexa II)
- decesul (anexa III)
- căsătoria (anexa IV)
- capacitatea de căsătorie (anexa V)
- parteneriatul înregistrat (anexa VII)
- statutul de parteneriat înregistrat (anexa IX)
- domiciliul și/sau reședința (anexa X)
- absența cazierului judiciar (anexa XI).

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Listele persoanelor autorizate în conformitate cu legislația națională să efectueze traduceri autorizate, în cazul în care există astfel de liste:

interpreții în instanță sunt persoanele autorizate în conformitate cu legislația slovenă să efectueze traduceri autorizate ale documentelor oficiale. Linkul către lista actualizată a interpreților în instanță publicată pe pagina de internet a Ministerului Justiției:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Lista orientativă a tipurilor de organisme autorizate în temeiul dreptului intern să elibereze copii legalizate:

Organismele autorizate în temeiul dreptului sloven să elibereze copii legalizate sunt notarii, al căror registru este păstrat de Camera Notarilor din Slovenia [Notarska zbornica Slovenije] și publicat pe site-ul acesteia: https://www.notar-z.si/poisci-notarja, precum și alte organisme [unități administrative (upravne enote)], care pot legaliza o transcriere [prepis] sau o copie în cursul operațiunilor administrative. Datele de contact ale unităților administrative pot fi consultate accesând linkul următor: http://www.upravneenote.gov.si/.

Funcționarul însărcinat să certifice o transcriere sau o copie pentru conformitate cu originalul care nu înțelege limba în care este redactată aceasta poate solicita unui interpret în instanță să compare transcrierea sau copia cu documentul original. Anuarul interpreților în instanță este disponibil pe pagina de internet a Ministerului Justiției: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Informații privind modul în care pot fi identificate traducerile autorizate și copiile certificate pentru conformitate cu originalul:

Traducerile autorizate și copiile certificate pentru conformitate cu originalul pot fi recunoscute vizual, deoarece pe fiecare traducere sau copie este aplicată ștampila unui interpret în instanță sau a unui notar, care indică în mod clar că este vorba despre o traducere sau o copie a unui document.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

A se vedea litera (f).

Ultima actualizare: 03/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.