Documente oficiale

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Suedeză

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista indicativă a documentelor naționale

 1. Naștere
  Extras din registrul nașterilor
 2. Atestarea faptului că o persoană este în viață
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la reședință (extras din Registrul de stare civilă)
 3. Deces
  Extras din registrul deceselor
  De asemenea, Agenția fiscală suedeză (Skatteverket) eliberează un certificat de incinerare sau de înmormântare, care este necesar înainte de incinerare sau înmormântare. În plus, este disponibil un permis de liberă trecere (laissez-passer) internațional pentru transportul unui corp neînsuflețit în sau din țările nordice. Agenția fiscală eliberează și un certificat de deces și un raport destinat familiei, care are ca principal scop furnizarea de informații referitoare la persoana decedată rudelor cele mai apropiate.
 4. Nume
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la nume (extras din Registrul de stare civilă)
 5. Căsătorie
  Extras din registrul căsătoriilor
  Notificarea căsătoriei
 6. Capacitatea de a încheia o căsătorieCertificat de cutumă
  Certificat de căsătorie
 7. Căsătorie (statut civil de persoană căsătorită)Document personal de identitate atestând statutul civil de persoană căsătorită (extras din Registrul de stare civilă)
 8. Parteneriat înregistrat
  Document personal de identitate atestând statutul civil de persoană care a încheiat un parteneriat (extras din Registrul de stare civilă)
 9. Parteneriat (statut de parteneriat)
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la statutul civil de persoană care a încheiat un parteneriat (extras din Registrul de stare civilă)
 10. Filiație
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la filiație (extras din Registrul de stare civilă)
 11. Adopție
  Nu se aplică
 12. Domiciliu
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la reședință (extras din Registrul de stare civilă)
 13. Cetățenie
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la cetățenie (extras din Registrul de stare civilă)
 14. Absența cazierului judiciar
  Extras din cazierul judiciar al organului de poliție eliberat în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Legea privind cazierul judiciar (1998:620), cu scopul de a fi prezentat unei autorități străine în legătură cu o cerere având ca obiect un permis de ședere, de muncă, de stabilire sau de altă natură, în cazul în care drepturile solicitantului în țara străină depind de un astfel de extras.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Lista indicativă a documentelor naționale:

 1. Naștere
  Extras din registrul nașterilor
 2. Atestarea faptului că o persoană este în viață
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la reședință (extras din Registrul de stare civilă)
 3. Deces
  Extras din registrul deceselor
  De asemenea, Agenția fiscală suedeză (Skatteverket) eliberează un certificat de incinerare sau de înmormântare, care este necesar înainte de incinerare sau înmormântare. În plus, este disponibil un permis de liberă trecere (laissez-passer) internațional pentru transportul unui corp neînsuflețit în sau din țările nordice. Agenția fiscală eliberează și un certificat de deces și un raport destinat familiei, care are ca principal scop furnizarea de informații referitoare la persoana decedată rudelor cele mai apropiate.
 4. Nume
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la nume (extras din Registrul de stare civilă)
 5. Căsătorie
  Extras din registrul căsătoriilor
  Notificarea căsătoriei
 6. Capacitatea de a încheia o căsătorieCertificat de cutumă
  Certificat de căsătorie
 7. Căsătorie (statut civil de persoană căsătorită)Document personal de identitate atestând statutul civil de persoană căsătorită (extras din Registrul de stare civilă)
 8. Parteneriat înregistrat
  Document personal de identitate atestând statutul civil de persoană care a încheiat un parteneriat (extras din Registrul de stare civilă)
 9. Parteneriat (statut de parteneriat)
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la statutul civil de persoană care a încheiat un parteneriat (extras din Registrul de stare civilă)
 10. Filiație
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la filiație (extras din Registrul de stare civilă)
 11. Adopție
  Nu se aplică
 12. Domiciliu
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la reședință (extras din Registrul de stare civilă)
 13. Cetățenie
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la cetățenie (extras din Registrul de stare civilă)
 14. Absența cazierului judiciar
  Extras din cazierul judiciar al organului de poliție eliberat în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Legea privind cazierul judiciar (1998:620), cu scopul de a fi prezentat unei autorități străine în legătură cu o cerere având ca obiect un permis de ședere, de muncă, de stabilire sau de altă natură, în cazul în care drepturile solicitantului în țara străină depind de un astfel de extras.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Traducător autorizat - https://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Nu este furnizată nicio listă indicativă, dat fiind faptul că nu există norme speciale în ceea ce privește competența autorităților de a efectua copii legalizate. Notarii sunt autorizați să efectueze copii legalizate, însă autoritățile nu sunt notari.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traducerile legalizate trebuie să fie ștampilate. Notarii sunt autorizați să efectueze copii legalizate. Documentele legalizate de notar au înscrise, de regulă, numele notarului care efectuează legalizarea, precum și locul și data în/la care au fost legalizate. De asemenea, acestea pot fi ștampilate. Informațiile referitoare la locație pot fi utilizate în scopul de a stabili dacă o persoană a fost mandatată în calitate de notar în condițiile legii. Aceste informații pot fi obținute de la administrația circumscripției administrative în care notarul în cauză își desfășoară activitatea (este înregistrat sediul biroului său notarial).

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Documentele legalizate de notar au înscrise, de regulă, numele notarului care efectuează legalizarea, precum și locul și data în/la care au fost legalizate. De asemenea, acestea pot fi ștampilate.

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.