Javne listine

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Uporabo jezikov v lokalnih službah ureja relevantna belgijska zakonodaja o upravnih zadevah (Zakon z dne 2. avgusta 1963 o uporabi jezikov v upravnih zadevah in Kraljevi odlok z dne 18. julija 1966 o usklajevanju predpisov o uporabi jezikov v upravnih zadevah).

Ta zakonodaja določa, katere jezike lahko državljani uporabljajo pri predložitvi listin pristojnim organom.

Belgija ima štiri jezikovna območja: nizozemsko jezikovno območje, francosko jezikovno območje, nemško jezikovno območje in območje glavnega mesta Bruselj (člen 2 Zakona o uporabi jezikov v upravnih zadevah). Na vsakem jezikovnem območju sprejemajo lokalni organi samo listine, predložene v jeziku zadevnega območja.

 • Nizozemsko jezikovno območje:

občine v provincah Antwerpen, Limburg, Vzhodna Flamska, Zahodna Flamska in Flamski Brabant:

v katerih je treba listine predložiti v nizozemščini.

Izjema: občine Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen in Ronse:

v katerih je treba listine predložiti v nizozemščini, lahko pa se predložijo tudi v francoščini.

 • Francosko jezikovno območje:

občine v provincah Hainaut, Luxembourg, Namur, Liège (z izjemo nemškega jezikovnega območja) in Valonski Brabant:

v katerih je treba listine predložiti v francoščini.

Izjema: občine Soignies, Enghien, Mouscron in Comines-Warneton:

v katerih je treba listine predložiti v francoščini, lahko pa se predložijo tudi v nizozemščini.

Izjema: občini Malmedy in Waimes:

v katerih je treba listine predložiti v francoščini, lahko pa se predložijo tudi v nemščini.

 • Nemško jezikovno območje:

občine Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren in Sankt Vith:

v katerih je treba listine predložiti v nemščini, lahko pa se predložijo tudi v francoščini.

 • Območje glavnega mesta Bruselj:

občine Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Brussels, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Forest, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert in Woluwe-Saint-Pierre:

v katerih se lahko listine predložijo v nizozemščini ali francoščini.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

1) Potrdila o osebnem stanju (ki jih sestavijo belgijske občine ter diplomatska predstavništva in konzulati)

 • rojstni list,
 • poročna listina,
 • potrdilo o posvojitvi,
 • potrdilo o priznanju,
 • mrliški list,
 • potrdilo o spremembi priimka,
 • potrdilo o spremembi imena,
 • potrdilo o razvezi zakonske zveze,
 • potrdilo o pogrešani osebi,
 • potrdilo o belgijskem državljanstvu,
 • potrdilo o rojstvu mrtvega otroka,
 • potrdilo o priznanju pred rojstvom,
 • potrdilo o izjavi o izbiri priimka,
 • potrdilo o spremembi registriranega spola,
 • potrdilo o preklicu posvojitve, potrdilo o preverjanju posvojitve, potrdilo o drugi spremembi registriranega spola ali preklicu.

2) Sodne odločbe

 • sodna odločba o nadomestitvi rojstnega lista,
 • sodna odločba o določitvi razmerja med starši in otroki (ugotovitev materinstva, očetovstva ali somaterinstva),
 • sodna odločba o izpodbijanju razmerja med starši in otroki (materinstvo, domneva očetovstva ali somaterinstva, priznanje s strani matere, očeta ali somatere),
 • sodna odločba o posvojitvi.

3) Izpisek iz centralne kazenske evidence

 • Pod pogojem, da izpisek ne navaja obsodb in zato potrjuje nekaznovanost:
  • izpisek iz centralne kazenske evidence, izdan v skladu s členom 595 zakonika o kazenskem postopku;
  • izpisek iz centralne kazenske evidence, izdan v skladu s prvim pododstavkom člena 596 zakonika o kazenskem postopku;
  • izpisek iz centralne kazenske evidence, izdan v skladu z drugim pododstavkom člena 596 zakonika o kazenskem postopku.
 • V Belgiji izpiske za posameznike običajno izdajo občinski organi, ki so od 1. januarja 2018 povezani s centralno kazensko evidenco. Centralna kazenska evidenca izdaja potrdila samo v posebnih okoliščinah (na primer za tuje rezidente, diplomate ali pravne osebe).

4) Potrdila, ki jih izdajo konzularni uradi

 • potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze,
 • potrdilo o osebnem stanju (razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti in razveljavitev zakonske zveze, registrirana partnerska skupnost, prenehanje registrirane partnerske skupnosti),
 • potrdilo o prebivališču (stalno in/ali začasno prebivališče, z navedbo prejšnjih naslovov ali brez nje),
 • potrdilo o državljanstvu,
 • izpisek iz matičnih knjig,
 • potrdilo o sestavi gospodinjstva,
 • potrdilo o usklajenosti priimkov.

5) Potrdila, ki jih izdajo občine/Zvezna javna služba za notranje zadeve (SPF Intérieur)

 • potrdilo o glavnem prebivališču osebe,
 • potrdilo o glavnem prebivališču osebe z navedbo prejšnjih naslovov,
 • potrdilo o živetju,
 • potrdilo o belgijskem državljanstvu,
 • potrdilo o registrirani zunajzakonski skupnosti,
 • potrdilo o prebivališču pred sklenitvijo zakonske zveze,
 • belgijsko volilno potrdilo,
 • izpisek iz matičnih knjig.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

1) Potrdila o osebnem stanju

Sestavijo jih občine in konzularni uradi:

– rojstni list,

– poročna listina,

– mrliški list.

2) Izpiski iz centralne kazenske evidence

– neobstoj kazenske evidence.

3) Potrdila, ki jih izdajo konzularni uradi

– potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze,

– zakonski stan.

4) Potrdila, ki jih izdajo občine ali Zvezna javna služba za notranje zadeve (SPF Intérieur)

– potrdilo o glavnem prebivališču osebe -> Priloga X,

– potrdilo o glavnem prebivališču osebe z navedbo prejšnjih naslovov -> Priloga X,

– potrdilo o živetju -> Priloga II,

– potrdilo o registrirani zunajzakonski skupnosti -> Priloga VII,

– potrdilo o prebivališču pred sklenitvijo zakonske zveze -> Priloga X.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: francoščina.

V Belgiji še ni seznama zapriseženih prevajalcev.

Zakon z dne 10. aprila 2014, ki spreminja različne določbe z namenom vzpostavitve nacionalnega registra pravnih strokovnjakov in nacionalnega registra zapriseženih prevajalcev, tolmačev in prevajalcev-tolmačev, je začel veljati 1. decembra 2016.

Ta zakon določa vzpostavitev nacionalnega registra zapriseženih prevajalcev, tolmačev in prevajalcev-tolmačev, vendar nacionalni register še ne deluje.

Pripravlja se nov zakon o nadaljnjem razvoju nacionalnega registra. Ko bo zakon sprejet in bo nacionalni register začel delovati, bo Belgija Komisiji poslala povezavo na spletno mesto nacionalnega registra. Na tem spletnem mestu bo vsakdo lahko preprosto poiskal zapriseženega prevajalca za jezik, ki ga potrebuje na svojem območju, vendar vse informacije o zapriseženih prevajalcih ne bodo javno dostopne.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

1) Potrdila o osebnem stanju

– občine,

– neposreden prevzem iz podatkovne zbirke potrdil o osebnem stanju (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC),

– belgijska veleposlaništva in konzulati,

– Zvezna javna služba za zunanje zadeve – Direktorat za osebne pravice (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Potrdila, ki jih izdajo občine/Zvezna javna služba za notranje zadeve (z uporabo „Mon dossier“)

– Zvezna javna služba za notranje zadeve – Generalni direktorat za institucije in prebivalstvo – Nacionalni register (Direction générale Institutions et Population - Registre national).

3) Izpiski iz centralne kazenske evidence

„Kopij“ izpiskov iz centralne kazenske evidence ni mogoče potrditi kot verodostojne kopije. Za verodostojne se štejejo samo izvirni izpiski.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Informacije o izpiskih in potrdilih (neoverjene kopije)

1) Potrdila o osebnem stanju

Logotip občine ALI logotip BAEC ALI logotip konzularnega urada in logotip Belgije.

– Elektronski žig BAEC + povezava/črtna koda, ki se uporablja za preverjanje, ali je kopijo oziroma izpisek izdal BAEC.

2) Potrdila Zvezne javne službe za notranje zadeve (z uporabo „Mon dossier“)

Na vsaki listini je pečat (elektronski žig) Kraljevine Belgije in besedilo „SPF Intérieur – Registre national“.

Spisi so v obliki PDF in vsebujejo podpis nacionalnega registra ter vse uradne logotipe.

Elektronski žig je v črkah „IBZ“ v glavi.

3) Izpiski iz centralne kazenske evidence

– Izpiski, ki jih izdajo občinski organi

Izpisek mora vsebovati datum in podpis občinskih organov (člen 10 Kraljevega odloka z dne 21. novembra 2016).

Trenutno morajo izpiski vedno vsebovati verodostojen žig, datum in podpis župana ali njegovega namestnika.

Ker gre za izpiske iz centralne kazenske evidence, vedno vsebujejo tudi viden (skeniran) podpis direktorja centralne kazenske evidence.

Več občin že izdaja izpiske v elektronski obliki.

– Izpiski, ki jih izda centralna kazenska evidenca

Listina vsebuje suhi žig centralne kazenske evidence in (registriran) podpis uradnika, ki je izdal izpisek.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Nič razen zgoraj navedenega.

Zadnja posodobitev: 08/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.