Javne listine

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Republika Hrvaška bo sprejemala samo javne listine v hrvaškem jeziku oziroma ne bo sprejemala javnih listin v drugih uradnih jezikih držav članic EU.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Seznam javnih listin, zajetih v področje uporabe te uredbe:

– rojstni list (Priloga I),

– mrliški list (Priloga III),

– poročni list (Priloga IV),

– potrdilo o samskem osebnem stanju (Priloga VI),

– potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (Priloga VII),

– potrdilo o stalnem prebivališču in/ali prebivališču (Priloga X),

– potrdilo o nekaznovanosti (Priloga XI).

Opomba: Za izdajo javnih listih iz prilog I–VII je pristojno ministrstvo za javno upravo, javne listine iz Priloge X so v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, izdaja potrdil iz Priloge XI pa v pristojnosti ministrstva za pravosodje.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Seznam javnih listin, ki se jim lahko priložijo večjezični standardni obrazci kot prevajalski pripomoček:

– rojstni list (Priloga I),

– mrliški list (Priloga III),

– poročni list (Priloga IV),

– potrdilo o samskem osebnem stanju (Priloga VI),

– potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (Priloga VII),

– potrdilo o stalnem prebivališču in/ali prebivališču (Priloga X),

– potrdilo o nekaznovanosti (Priloga XI).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Za izdajo overjenih prevodov javnih listin so v skladu s hrvaškim pravom pristojni sodni tolmači.

Povezava na posodobljen seznam sodnih tolmačev je objavljena na spletnih straneh mreže sodnikov:

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Za izdajo overjenih kopij javnih listin so v skladu s hrvaškim pravom pristojni notarji, seznam navedenih oseb, tj. imenik notarjev, pa vodi upravni odbor Hrvaške notarske zbornice in je na voljo na spletni strani zbornice: http://www.hjk.hr/Uredi.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjene prevode in overjene kopije je mogoče prepoznati s preprostim vizualnim pregledom, ker ima vsak prevod oziroma kopija žig in podpis sodnega tolmača ali notarja, s katerim je jasno označeno, da gre za prevod oziroma kopijo.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Posebna prepoznavna značilnost overjene kopije je prav žig in podpis notarja, ki jo je izdal.

Zadnja posodobitev: 15/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.