Javne listine

Informacije za posamezne države in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) 2016/1191

Evropska unija je julija 2016 sprejela uredbo za poenostavitev pretoka nekaterih javnih listin med državami EU. Cilj uredbe je zmanjšati birokracijo in stroške za državljane, kadar morajo organom ene države EU predložiti javno listino, ki so jo izdali organi druge države EU. V skladu z uredbo je treba javne listine (na primer rojstni ali poročni list), izdane v eni državi EU, priznati kot verodostojne v drugi državi EU, ne da bi te listine morale imeti pečat za oznako pristnosti (apostille). Javne listine, ki jih zajema uredba, se nanašajo zlasti na osebno stanje (na primer rojstvo, smrt, sklenitev zakonske zveze, registrirana partnerska skupnost, posvojitev), pa tudi na prebivališče in nekaznovanost.

Z uredbo se odpravlja tudi obveznost, da je treba v vseh primerih predložiti overjene kopije in prevode javnih listin, izdanih v drugih državah EU. Uredba uvaja neobvezne večjezične standardne obrazce, ki se lahko priložijo javnim listinam, tako da prevod ni potreben. Uredba ne ureja priznavanja vsebine ali učinkov javne listine, izdane v eni državi EU, v drugi državi EU. Priznavanje vsebine ali učinkov je odvisno od prava države, v kateri se javna listina predloži. Uredba se uporablja od 16. februarja 2019.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.