Javne listine

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Finščina in švedščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Javne listine, ki spadajo na področje uporabe Uredbe, vključujejo izvlečke iz informacijskega sistema o prebivalstvu, listine o osebnem stanju, ki jih izdajo župnije, izvlečke iz kazenske evidence, ki potrjujejo nekaznovanost, v nekaterih primerih pa tudi razsodbe sodišča.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Finska je uvedla vse večjezične standardne obrazce razen Priloge VIII (Sposobnost za registracijo partnerske skupnosti). Z izjemo Priloge XI (Nekaznovanost) vse vključujejo rubrike za vnos, ki se nanašajo na posamezne države.

Standardnemu obrazcu se lahko priložijo izvlečki iz informacijskega sistema o prebivalstvu s podatki o rojstvih, živečih osebah, umrlih osebah, sklenitvah zakonske zveze, registriranih partnerskih skupnostih ter stalnih ali začasnih prebivališčih. Standardnemu obrazcu se lahko priloži tudi potrdilo o pravici skleniti zakonsko zvezo pred tujim organom v skladu s finskim pravom. Priloži se lahko tudi izvleček iz kazenske evidence, ki potrjuje nekaznovanost.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Finska ima sistem akreditiranih prevajalcev, ki ga v sodelovanju s finsko nacionalno agencijo za izobraževanje vodi ocenjevalna komisija. Ocenjevalna komisija vodi podatkovno zbirko akreditiranih prevajalcev: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Overjene kopije izdajajo javni notarji. Javni notarji so registrirani uradniki urada za digitalizacijo in prebivalstvo. V pokrajini Åland javni notarji delujejo v okviru pristojne službe Ålandskih otokov.

Kontaktni podatki urada za digitalizacijo in prebivalstvo:

Spletno mesto v angleščini: https://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Spletno mesto v finščini: https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Kontaktni podatki pristojne službe Ålandskih otokov: https://www.ambetsverket.ax/

Poleg tega nekatere funkcije javnih notarjev opravljajo tudi finska predstavništva v tujini, ki med drugim izdajajo overjene kopije.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Na overjeni kopiji je podpis akreditiranega prevajalca. Prevajalca je mogoče preveriti v zgoraj navedenem registru akreditiranih prevajalcev.

Kopije, ki jih overi javni notar iz urada za digitalizacijo in prebivalstvo, so prepoznavne po okroglem žigu z emblemom leva v sredini. Na njih sta tudi podpis in ime javnega notarja.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Glej zgoraj.

Zadnja posodobitev: 18/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.