Javne listine

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Švedščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam nacionalnih listin:

 1. Rojstvo
  Izvleček iz matičnega registra, rojstvo
 2. Živost osebe
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 3. Smrt
  Izvleček iz matičnega registra, smrt
  Švedski davčni urad (Skatteverket) izdaja tudi potrdila za upepelitev ali pokop, katerih pridobitev je potrebna pred upepelitvijo ali pokopom. Obstaja tudi mednarodna prepustnica za prenos trupla v nordijske države ali iz njih. Davčni urad izda tudi mrliški list in poročilo o svojcih, ta listina pa je namenjena predvsem zagotavljanju podatkov o umrli osebi in njenih morebitnih svojcih.
 4. Ime in priimek
  Osebni dokument s podatki o imenu in priimku (izvleček iz matičnega registra)
 5. Sklenitev zakonske zveze
  Izvleček iz matičnega registra, sklenitev zakonske zveze
  Priglasitev zakonske zveze
 6. Sposobnost za sklenitev zakonske zveze
  Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze
  Poročna listina
 7. Zakonska zveza (zakonski stan)
  Osebni dokument s podatki o zakonskem stanu (izvleček iz matičnega registra)
 8. Registrirana partnerska skupnost
  Osebni dokument s podatki o registrirani partnerski skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 9. Partnerska skupnost (status partnerske skupnosti)
  Osebni dokument s podatki o statusu partnerske skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 10. Razmerje med starši in otroki
  Osebni dokument s podatki o razmerju med starši in otroki (izvleček iz matičnega registra)
 11. Posvojitev
  Ni relevantno.
 12. Stalno prebivališče
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 13. Državljanstvo
  Osebni dokument s podatki o državljanstvu (izvleček iz matičnega registra)
 14. Nekaznovanost
  Izvleček iz policijske kazenske evidence, izdan v skladu s členom 9(2) Zakona o kazenski evidenci (1998:620) in namenjen predložitvi tujemu organu v zvezi z vlogo za prebivališče, delo ali dovoljenje za stalno prebivanje in podobno, kadar so pravice vložnika v tuji državi odvisne od takega izvlečka.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Okvirni seznam nacionalnih listin:

 1. Rojstvo
  Izvleček iz matičnega registra, rojstvo
 2. Živost osebe
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 3. Smrt
  Izvleček iz matičnega registra, smrt
  Švedski davčni urad (Skatteverket) izdaja tudi potrdila za upepelitev ali pokop, katerih pridobitev je potrebna pred upepelitvijo ali pokopom. Obstaja tudi mednarodna prepustnica za prenos trupla v nordijske države ali iz njih. Davčni urad izda tudi mrliški list in poročilo o svojcih, ta listina pa je namenjena predvsem zagotavljanju podatkov o umrli osebi in njenih morebitnih svojcih.
 4. Ime in priimek
  Osebni dokument s podatki o imenu in priimku (izvleček iz matičnega registra)
 5. Sklenitev zakonske zveze
  Izvleček iz matičnega registra, sklenitev zakonske zveze
  Priglasitev zakonske zveze
 6. Sposobnost za sklenitev zakonske zveze
  Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze
  Poročna listina
 7. Zakonska zveza (zakonski stan)
  Osebni dokument s podatki o zakonskem stanu (izvleček iz matičnega registra)
 8. Registrirana partnerska skupnost
  Osebni dokument s podatki o registrirani partnerski skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 9. Partnerska skupnost (status partnerske skupnosti)
  Osebni dokument s podatki o statusu partnerske skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 10. Razmerje med starši in otroki
  Osebni dokument s podatki o razmerju med starši in otroki (izvleček iz matičnega registra)
 11. Posvojitev
  Ni relevantno.
 12. Stalno prebivališče
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 13. Državljanstvo
  Osebni dokument s podatki o državljanstvu (izvleček iz matičnega registra)
 14. Nekaznovanost
  Izvleček iz policijske kazenske evidence, izdan v skladu s členom 9(2) Zakona o kazenski evidenci (1998:620) in namenjen predložitvi tujemu organu v zvezi z vlogo za prebivališče, delo ali dovoljenje za stalno prebivanje in podobno, kadar so pravice vložnika v tuji državi odvisne od takega izvlečka.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Zapriseženi prevajalci – https://www.kammarkollegiet.se/oversattare.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Okvirni seznam ne obstaja, ker ni posebnih pravil glede pooblaščanja organov za izdajanje overjenih kopij. Za izdajanje overjenih kopij so pooblaščeni notariati, vendar organi niso notariati.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi morajo imeti žig. Za izdajanje overjenih kopij so pooblaščeni notarji. Listine, ki jih overi notar, običajno vključujejo ime notarja, ki overi listino, ter kraj in datum overitve. Na njih je lahko tudi žig. Podatki o kraju se lahko uporabijo za potrditev, da je bila oseba ustrezno imenovana kot notar. Ti podatki se lahko pridobijo na okrožnem upravnem odboru, odgovornem za okrožje, v katerem zadevni notar opravlja svoje delo (ima statutarni sedež).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Listine, ki jih overi notar, običajno vključujejo ime notarja, ki overi listino, ter kraj in datum overitve. Na njih je lahko tudi žig.

Zadnja posodobitev: 30/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.