Svoboda pohybu a ostatní práva občanů EU

Vyhledávání judikatury v souvislosti s volným pohybem a dalšími právy občanů EU

Úvod

Judikatura vnitrostátních soudů vyšších instancí týkající se zejména provádění směrnice 2004/38/ES. Zejména podmínky vstupu a pobytu, jež lze uložit občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stěhují do jiné země EU, dále definice rodinného příslušníka, jakož i důvody, které členský stát opravňují k omezení uvedených práv.

Mnohé případy zahrnují posouzení údajné diskriminace na základě státní příslušnosti; jiné případy judikatury se týkají politických práv (volby a účast ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě bydliště).

Vyhledávací nástroj

Dokumenty, jež se pomocí vyhledávacího nástroje zobrazí, jsou výsledkem projektu s názvem „Living in another Member State: barriers to EU citizens' full enjoyment of their rights“ (Život v jiném členském státě: překážky, které brání občanům EU v plném uplatňování jejich práv), jehož vypracováním byl pověřen externí dodavatel.

Informace a názory uvedené v dokumentech nemusí nutně odrážet stanoviska ani oficiální postoj Evropské komise. Dokumenty se zveřejňují pouze pro účely transparentnosti a pro informační účely a nepředstavují právní poradenství ani právní stanovisko.

členský stát:

Vybrat vše  |  Vymazat vše

Rok(y):

Vybrat vše  |  Vymazat vše

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Předmět:

Vybrat vše  |  Vymazat vše

Nediskriminace na základě státní příslušnosti
Svoboda pohybu a pobytu
Hlasovací práva
Diplomatická ochrana
Petiční právoPoslední aktualizace: 12/11/2018

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.