Ελεύθερη κυκλοφορία και άλλα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης

Αναζήτηση νομολογίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και άλλα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ

Εισαγωγή

Νομολογία ανώτατων εθνικών δικαστηρίων που αφορά ως επί το πλείστον την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Ιδίως, τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που μπορούν να επιβληθούν σε πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, τον ορισμό του «μέλους της οικογένειας», και τους λόγους για τους οποίους κράτος μέλος μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματά τους.

Σε αρκετές υποθέσεις εξετάζονται ισχυρισμοί περί διάκρισης λόγω ιθαγένειας· σε ορισμένες, η νομολογία αφορά τα πολιτικά δικαιώματα (δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος μέλος διαμονής).

Το εργαλείο αναζήτησης

Τα έγγραφα που επιστρέφονται από το εργαλείο αναζήτησης αποτελούν το αποτέλεσμα έργου που ανατέθηκε σε εξωτερικούς παρόχους και είχε τίτλο «Διαβίωση σε άλλο κράτος μέλος: φραγμοί που εμποδίζουν τους πολίτες της ΕΕ να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους».

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στα έγγραφα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις ή την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έγγραφα δημοσιοποιούνται αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης και δεν συνιστούν νομική συμβουλή ή νομική γνώμη.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας
Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής
Δικαιώματα ψήφου
Διπλωματική προστασία
Δικαίωμα αναφοράςΤελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.