Liikumisvabadus ja muud liidu kodanike õigused

Otsi kohtupraktikat, mis on seotud liikumisvabaduse ja muude ELi kodanikuõigustega

Sissejuhatus

Liikmesriikide kõrgemate kohtute kohtupraktika, mis on seotud peamiselt direktiivi 2004/38/EÜ rakendamisega. Eelkõige sisenemis- ja elukohanõuded, mis võivad kehtida ELi kodanikele ja nende pereliikmetele, kes kolivad muude ELi liikmesriiki, pereliikme määratlus ning põhjused, mille alusel liikmesriik võib nende õigusi piirata.

Mitu kohtuasja käsitlevad väidetavat diskrimineerimist kodakondsuse alusel; osa kohtupraktikast käsitleb poliitilisi õigusi (hääletamis- ja kandideerimisõigust Euroopa Parlamendi valimistel ning kohalikel valimistel elukohaliikmesriigis).

Otsingumootor

Otsingutulemused põhinevad allhanke korras tellitud projektil Elamine teises liikmesriigis: ELi kodanike õiguste kasutamisega seotud takistused.

Dokumentides esitatud teave ja seisukohad ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni arvamust või ametlikku seisukohta. Dokumendid on tehtud kättesaadavaks üksnes läbipaistvuse ja teabe eesmärgil ega kujuta endast õiguslikke nõuandeid või õiguslikku arvamust.

Liikmesriik:

Vali kõik  |  Tühjenda kõik

Aastat:

Vali kõik  |  Tühjenda kõik

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeld
- Liikumis- ja elukohavabadus
Hääleõigus
Diplomaatiline kaitse
PetitsiooniõigusViimati uuendatud: 12/11/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.