Liikkumisvapaus ja muut EU-kansalaisten oikeudet

Haku vapaata liikkuvuutta ja muita unionin kansalaisten oikeuksia koskevasta oikeuskäytännöstä

Johdanto

Kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö, joka koskee lähinnä direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanoa. Erityisesti maahantuloa ja oleskelua koskevat vaatimukset, joita voidaan asettaa unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen, kun nämä muuttavat toiseen EU:n jäsenvaltioon, sekä perheenjäsenen määritelmä ja perusteet, joiden nojalla jäsenvaltio voi rajoittaa näiden oikeuksia.

Useissa tapauksissa tarkastellaan väitettyä kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Eräät tapaukset koskevat poliittisia oikeuksia (oikeus äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ja kuntavaaleissa asuinvaltiossa).

Hakukone

Hakutulokset perustuvat komission ulkopuolisen toimeksisaajan toteuttamaan hankkeeseen Asuminen toisessa jäsenvaltiossa: EU:n kansalaisen oikeuksien käyttöön liittyviä esteitä.

Asiakirjoissa esitetyt tiedot ja näkemykset eivät välttämättä edusta Euroopan komission näkemystä tai sen virallista kantaa. Asiakirjat julkaistaan vain läpinäkyvyys- ja tiedotussyistä, eikä niitä voida katsoa oikeudelliseksi neuvonnaksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

Jäsenvaltio:

Valitse kaikki  |  Poista valinnat

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto
Liikkumis- ja oleskeluvapaus
Äänioikeus
Diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antama suojelu
VetoomusoikeusPäivitetty viimeksi: 12/11/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.