Sloboda kretanja i druga prava građana Unije

Pretraživanje sudske prakse u vezi sa slobodom kretanja i drugim pravima građana EU-a

Uvod

Sudska praksa viših nacionalnih sudova koja se uglavnom odnosi na provedbuDirektive 2004/38/EZ. Osobito uvjeti za ulazak i boravak koji se mogu određivati građanima EU-a i članovima njihovih obitelji koji sele u drugu državu članicu, definicija člana obitelji te osnove na kojima država članica može ograničiti njihova prava.

Nekoliko slučajeva uključuje ispitivanje navodne diskriminacije na temelju državljanstva; dio sudske prakse odnosi se na politička prava (glasanje i sudjelovanje u izborima za Europski parlament te u lokalnim izborima u državi članici boravišta).

Alat za pretraživanje

Dokumenti koji se mogu pronaći putem alata za pretraživanje rezultat su projekta vanjskih izvršitelja pod nazivom Život u drugoj državi članici: prepreke potpunom ostvarenju prava građana EU-a.

Informacije i stajališta sadržana u dokumentima ne odražavaju nužno stajališta ili službeni stav Europske komisije. Dokumenti su javno dostupni za potrebe transparentnosti i informiranja te ne predstavljaju pravne savjete ili mišljenje.

Država članica:

Odaberi sve  |  Očisti sve

Godine:

Odaberi sve  |  Očisti sve

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Predmet:

Odaberi sve  |  Očisti sve

Nediskriminacija na temelju nacionalne pripadnosti
Sloboda kretanja i boravka
Glasačka prava
Diplomatska zaštita
Pravo podnošenja predstavkiPosljednji put ažurirano: 12/11/2018

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.