Judėjimo laisvė ir kitos Sąjungos piliečių teisės

Ieškokite teismų praktikos, susijusios su judėjimo laisve ir kitomis ES piliečių teisėmis, pavyzdžių

Įvadas

Aukščiausiųjų nacionalinių teismų praktika, daugiausiai susijusi su Direktyvos 2004/38/EB įgyvendinimu. Visų pirma tai pavyzdžiai, susiję su atvykimo ir apsigyvenimo šalyje reikalavimais, kurie gali būti taikomi ES piliečiams ir jų šeimos nariams, persikeliantiems į kitą ES šalį, šeimos nario apibrėžtimi, priežastimis, dėl kurių valstybė narė turi teisę apriboti jų teises.

Kelios bylos yra susijusios su tariamos diskriminacijos dėl tautybės nagrinėjimu; keli teismų praktikos pavyzdžiai yra susiję su politinėmis teisėmis (balsavimu ir dalyvavimu Europos Parlamento rinkimuose bei savivaldos rinkimuose gyvenamojoje valstybėje narėje).

Paieškos priemonė

Dokumentai, gauti pasinaudojus paieškos priemone, parengti vykdant užsakytą projektą „Gyvenimas kitoje valstybėje narėje. Kliūtys, trukdančios ES piliečiams visapusiškai naudotis savo teisėmis“.

Šiuose dokumentuose pateikta informacija ir išsakytos nuomonės nebūtinai sutampa su Europos Komisijos nuomone ar oficialia pozicija. Šie dokumentai viešai skelbiami tik siekiant užtikrinti skaidrumą ir tik informacijos tikslais, tai nėra teisinė konsultacija ar teisinė nuomonė.

Valstybė narė:

Pasirinkti viską  |  Valyti viską

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Nediskriminavimas dėl pilietybės
Judėjimo ir apsigyvenimo laisvė
Balsavimo teisė
Diplomatinė apsauga
Teisė teikti peticijasPaskutinis naujinimas: 12/11/2018

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.