Il-libertà ta' moviment u drittijiet oħrajn taċ-ċittadini tal-Unjoni

Fittex il-każistika li tappartjeni għal-libertà ta’ moviment u drittijiet oħra taċ-ċittadini tal-UE

Introduzzjoni

Ġurisprudenza ta’ qrati nazzjonali għolja relatata l-aktar mal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE. B’mod partikolari r-rekwiżiti ta’ dħul u r-residenza li jistgħu jiġu imposti fuq ċittadini tal-UE u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu minn pajjiż tal-UE għal ieħor, id-definizzjoni ta’ membru tal-familja, u r-raġunijiet li għalihom Stat Membru huwa intitolat li jirrestrinġi d-drittijiet tagħhom.

Diversi każijiet jinvolvu l-eżaminazzjoni tal-allegata diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ nazzjonalità; xi partijiet mill-ġurisprudenza tikkonċerna drittjiet politiċi (il-votazzjoni u l-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta’ residenza).

L-għodda ta’ tiftix

Id-dokumenti rritornati permezz tal-għodda ta’ tiftix huma riżultat ta’ proġett b’kummissjoni esternalizzat “Il-ħajja fi Stat Membru ieħor: l-ostakli għat-tgawdija sħiħa min-naħa taċ-ċittadini tal-UE ta’ drittijiethom”.

L-informazzjoni u l-fehmiet li jinsabu fid-dokumenti ma jirriflettux neċessarjament l-opinjonijiet jew il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Id-dokumenti huma disponibbli b’mod pubbliku biss għal skopijiet ta’ trasparenza u informazzjoni u ma jikkostitwux xi parir legali jew opinjoni legali.

L-Istat Membru:

Agħżel kollox  |  Ħassar kollox

Sena/Snin:

Agħżel kollox  |  Ħassar kollox

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Suġġett:

Agħżel kollox  |  Ħassar kollox

Nondiskriminazzjoni minħabba ċittadinanza
Libertà ta' moviment u ta' residenza
Drittijiet tal-vot
Protezzjoni diplomatika
Id-dritt ta' petizzjoniL-aħħar aġġornament: 12/11/2018

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.