Vrij verkeer en andere rechten van EU-burgers

Hier kunt u zoeken naar jurisprudentie over vrij verkeer en andere rechten van EU-burgers

Inleiding

Jurisprudentie van hogere nationale rechterlijke instanties die voornamelijk betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG. Met name de voorwaarden voor toegang en verblijf die kunnen worden gesteld aan EU-onderdanen en hun familieleden die zich naar een ander EU‑land begeven, de definitie van een familielid en de gronden waarop een lidstaat hun rechten kan beperken.

In meerdere zaken wordt vermeende discriminatie op grond van nationaliteit onderzocht; een deel van de jurisprudentie heeft betrekking op politieke rechten (stemmen en deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en de gemeenteraadsverkiezingen in een lidstaat van verblijf).

De zoekfunctie

De documenten die door het zoekinstrument worden geretourneerd, maken deel uit van het uitbestede project "Living in another Member State: barriers to EU citizens' full enjoyment of their rights" ("Wonen in een andere lidstaat: obstakels waardoor EU-burgers hun rechten niet ten volle kunnen uitoefenen").

De informatie en standpunten in de documenten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten of het officiële standpunt van de Europese Commissie. De documenten worden uitsluitend voor transparantie- en informatiedoeleinden openbaar gemaakt en vormen geen juridisch advies.

Lidstaat:

Alles selecteren  |  Alles wissen

Ja(a)r(en):

Alles selecteren  |  Alles wissen

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Onderwerp:

Alles selecteren  |  Alles wissen

- Non-discriminatie op grond van nationaliteit
Vrijheid van verkeer en verblijf
Stemrecht
Diplomatieke bescherming
Het recht om een verzoekschrift in te dienenLaatste update: 12/11/2018

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.