Swoboda przemieszczania się i inne prawa obywateli Unii

Wyszukiwanie orzecznictwa dotyczącego swobody przemieszczania się i innych praw przysługujących obywatelom UE

Wprowadzenie

Orzecznictwo sądów krajowych wyższej instancji odnoszące się głównie do wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE. W szczególności mowa o wymogach dotyczących wjazdu i pobytu, które można nałożyć na obywateli UE wraz z ich rodzinami przenoszących się do innego państwa UE, oraz przesłankach, na podstawie których państwa członkowskie są uprawnione do ograniczenia praw obywateli.

Kilka spraw dotyczy domniemanej dyskryminacji ze względu na narodowość; niektóre z orzeczeń odnoszą się do praw politycznych (prawa głosu i udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach lokalnych w państwie członkowskim zamieszkania).

Wyszukiwarka

Dokumenty podane w wyszukiwarce są wynikiem zleconego na zewnątrz projektu „Mieszkanie w innym państwie członkowskim: przeszkody w korzystaniu przez obywateli UE w pełni ze swoich praw”.

Informacje i poglądy zawarte w dokumentach nie muszą odzwierciedlać poglądów ani oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Dokumenty są udostępnione opinii publicznej wyłącznie przez wzgląd na przejrzystość i w celach informacyjnych i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej.

Państwo członkowskie:

Zaznacz wszystko  |  Wyczyść wszystko

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Niedyskryminacja ze względu na przynależność państwową
Swoboda przemieszczania się i pobytu
Prawo do głosowania
Ochrona dyplomatyczna
Prawo do składania petycjiOstatnia aktualizacja: 12/11/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.