Libera circulație și alte drepturi ale cetățenilor UE

Efectuarea unei căutări în jurisprudența referitoare la libera circulație și alte drepturi ale cetățenilor UE

Introducere

Jurisprudența instanțelor naționale superioare care se referă, în principal, la punerea în aplicare a Directivei 2004/38/CE. În special cerințele privind intrarea și șederea care pot fi impuse cetățenilor UE și membrilor de familie ai acestora care se mută în altă țară din UE, definiția noțiunii de „membru de familie” și motivele pentru care un stat membru are competența de a limita drepturile acestora.

Mai multe cauze vizează examinarea presupusei discriminări pe criterii de naționalitate; o parte din jurisprudență se referă la drepturile politice (votarea și participarea la alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile municipale în statul membru de reședință).

Instrumentul de căutare

Documentele obținute cu ajutorul instrumentului de căutare sunt rezultatul unui proiect comandat unor contractanți externi, intitulat Living in another Member State: barriers to EU citizens' full enjoyment of their rights („Locuirea în alt stat membru: obstacolele care îi împiedică pe cetățenii UE să se bucure pe deplin de drepturile lor”).

Informațiile și punctele de vedere prezentate în documente nu reflectă în mod necesar opinia sau poziția oficială a Comisiei Europene. Documentele sunt puse la dispoziția publicului doar în scop informativ și pentru asigurarea transparenței și nu constituie recomandări sau avize de natură juridică.

Stat membru:

Selectează tot  |  Deselectează tot

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Nediscriminare pe criteriul cetățeniei sau al naționalității
Libertatea de mișcare și de stabilire
Drepturile de vot
Protecție diplomatică
Dreptul de a adresa petițiiUltima actualizare: 12/11/2018

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.