Fri rörlighet och andra rättigheter för EU-medborgare

Sök rättspraxis rörande fri rörlighet och övriga rättigheter för EU-medborgare

Inledning

Rättspraxis från högre nationella domstolar främst gällande genomförandet av direktiv 2004/38/EG. Särskilt inrese- och bosättningskrav som kan ställas på EU-medborgare som med familj flyttar till en annan EU-stat, definitionen av begreppet ”familjemedlem” samt de grunder på vilka en medlemsstat har rätt att begränsa deras rättigheter.

Flera mål innefattar prövning av påstådd diskriminering på grund av nationalitet. viss rättspraxis avser politiska rättigheter (rätt att rösta och kandidera i valet till Europaparlamentet och i kommunalval i den medlemsstat man bor i).

Sökverktyget

De dokument som återsänds via sökverktyget är resultatet av projektet ”Att bo i en annan medlemsstat: hinder för EU-medborgarnas fulla utövande av sina rättigheter” som lagts på entreprenad.

Informationen och synpunkterna i dokumenten återspeglar inte nödvändigtvis kommissionens åsikter eller officiella ståndpunkt. Dokumenten offentliggörs endast av insyns- och informationsskäl och utgör inte någon juridisk rådgivning eller något rättsligt utlåtande.

Medlemsstat:

Välj allt  |  Rensa allt

År:

Välj allt  |  Rensa allt

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Ämne:

Välj allt  |  Rensa allt

Icke-diskriminering på grund av nationalitet
Fri rörlighet och vistelse
Rösträtt
Diplomatiskt skydd
Rätten att göra framställningarSenaste uppdatering: 12/11/2018

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.