Drepturile omului și întreprinderilor

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

1. De ce tip de protecție jurisdicțională pot beneficia în țara dumneavoastră dacă sunt victimă a unor încălcări ale drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor? Această protecție include acordarea de compensații?

În temeiul Legii 174/1989 privind răspunderea angajatorului (asigurarea obligatorie), astfel cum a fost modificată, angajații care sunt victime ale unor încălcări ale drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor au dreptul la compensații în cazul producerii unui accident de muncă (deces sau vătămare corporală) din cauza și în timpul muncii sau în cazul unei boli profesionale provocate de munca lor. Legea menționată impune tuturor angajatorilor să încheie polițe de asigurare de răspundere pentru eventualele accidente de muncă sau boli profesionale provocate angajaților. Această cerință vizează și angajații care sunt rezidenți permanenți în Cipru și sunt angajați în străinătate, care au suferit un accident de muncă sau o boală profesională. Legea menționată specifică plafonul minim al asigurării per angajat pentru fiecare accident de muncă sau boală profesională (o sută șaizeci de mii euro, 160 000,00 EUR), precum și pentru fiecare caz sau serie de cazuri rezultate din același incident operațional (trei milioane patru sute cincisprezece mii euro, 3 415 000,00 EUR), inclusiv costurile și dobânda.

Pentru a asigura plata compensațiilor către un angajat în cazul în care cuantumul acestora depășește plafonul prevăzut de legea menționată, trebuie introdusă o acțiune relevantă în instanță.

În cadrul inspecțiilor efectuate la sediile/unitățile de activitate ale angajatorului pentru a verifica dacă se respectă legislația în materie de securitate și sănătate în muncă, inspectorii de la Inspecția Muncii verifică, de asemenea, dacă există vreun document care să ateste faptul că angajatorul a încheiat polița de asigurare de răspundere obligatorie.

2. Există norme specifice privind gravele încălcări ale drepturilor omului? Normele respective se aplică infracțiunilor împotriva mediului sau formelor grave de exploatare a forței de muncă?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1 de mai sus.

3. Sunt victimă a unei încălcări a drepturilor omului care este consecința activităților unei corporații transnaționale europene și a fost comisă în afara Uniunii Europene. Am acces la instanțele din țara dumneavoastră dacă nu sunt cetățean al UE sau nu locuiesc în UE? Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a denunța încălcarea drepturilor mele? Unde pot găsi eventuale informații suplimentare?

Nu se oferă un astfel de acces. Pe baza informațiilor și a datelor disponibile, astfel cum sunt descrise în întrebare, nu pare să existe nicio conexiune care să poată stabili competența instanțelor cipriote.

4. Instituția Avocatului Poporului/Ombudsmanului, organismele de promovare a egalității sau instituțiile naționale de apărare a drepturilor omului pot sprijini victimele încălcărilor drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor și comise de corporații transnaționale europene în afara Uniunii Europene? Pot aceste organisme să desfășoare investigații cu privire la cazul meu dacă nu sunt cetățean al UE sau nu locuiesc în UE? Există în țara dumneavoastră și alte servicii publice (cum ar fi Inspecția Muncii sau Agenția de Protecție a Mediului) abilitate să desfășoare investigații cu privire la cazul meu? Unde pot găsi informații cu privire la drepturile mele?

Nu. Resortisanții țărilor terțe care denunță încălcarea drepturilor omului în ceea ce-i privește beneficiază de o protecție corespunzătoare din partea instituțiilor independente, cu condiția ca încălcarea să fi fost comisă în Cipru.

5. Țara dumneavoastră impune corporațiilor transnaționale europene obligația de a institui mecanisme de tratare a plângerilor sau servicii de mediere pentru încălcările care sunt consecința activităților comerciale desfășurate de respectivele corporații? Aceste obligații se aplică și încălcărilor care au avut loc în afara Uniunii Europene? Cine este responsabil cu monitorizarea acestor activități în țara dumneavoastră? Sunt disponibile rapoarte publice care oferă informații cu privire la funcționarea sistemului?

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum impune societăților care dețin magazine online să furnizeze, pe site-urile lor, informații privind platforma de soluționare online a litigiilor.

6. Beneficiez de drepturi specifice dacă sunt o victimă vulnerabilă care urmărește să obțină măsuri reparatorii pentru încălcări ale drepturilor omului legate de activitățile întreprinderilor? Pot avea acces la asistență judiciară și în ce condiții?

Accesul la asistență judiciară este asigurat pentru fiecare persoană care este victima unei încălcări a drepturilor omului în cazul în care persoana în cauză își are reședința pe teritoriul Republicii Cipru, indiferent dacă este cetățean al Republicii Cipru sau al altui stat membru al UE.

Ce cheltuieli vor fi acoperite de asistența judiciară?

Se acordă asistență judiciară pentru:

  • accesul la un avocat,
  • consiliere juridică și
  • reprezentarea în instanță.

Am acces la asistență judiciară în aceleași condiții dacă nu sunt cetățean al UE sau nu locuiesc în UE?

Nu.

Ultima actualizare: 11/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.