Drepturile omului și întreprinderilor

Activități desfășurate de întreprinderi care ar putea afecta drepturile omului la nivel mondial, și răspunsul UE la impactul acestora

Activitățile desfășurate de întreprinderi reprezintă motorul economiei, deoarece contribuie la dezvoltarea economică și socială prin crearea de locuri de muncă și prin furnizarea de bunuri și servicii. În același timp, acestea ar putea avea un impact negativ asupra drepturilor omului, inclusiv asupra aspectelor legate de mediu, muncă și societate.

În special, întreprinderile (prin activitățile sau inacțiunile lor sau ale lanțurilor lor de aprovizionare) pot afecta întregul spectru al drepturilor omului recunoscute la nivel internațional, cum ar fi:

 • drepturile civile și politice;
 • drepturile economice și culturale;
 • egalitatea și nediscriminarea;
 • drepturile copilului;
 • libertatea de exprimare;
 • protecția datelor;
 • dreptul la un proces echitabil;
 • drepturile de mediu și durabilitatea;
 • drepturile lucrătorilor;
 • drepturile în materie de sănătate;
 • drepturile în materie de protecție a consumatorilor.

Pentru a asigura contribuția pozitivă a întreprinderilor și pentru a preveni impactul negativ al acestora, Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au definit o abordare a așteptărilor mondiale în ceea ce privește întreprinderile responsabile.

În special:

Principiile directoare ale ONU privind întreprinderile și drepturile omului (UNGP), publicate în 2011, sunt primele standarde convenite la nivel mondial pentru prevenirea și abordarea riscurilor care amenință drepturile omului și care sunt legate de activitatea economică.

Orientările OCDE, adoptate în 1976 și actualizate în 2011, includ un capitol privind drepturile omului, care este aliniat la UNGP.

Declarația tripartită de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială (Declarația OIM privind întreprinderile multinaționale) a fost actualizată în 2017 pentru a include noi standarde de muncă, precum și trimiteri la UNGP și la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

În plus, în 2016, Consiliul Europei a adoptat o Recomandare privind întreprinderile și drepturile omului, axată pe acordarea accesului la căi de atac în instanță, cu un accent special pe nevoile suplimentare în materie de protecție ale lucrătorilor, ale copiilor, ale populațiilor indigene și ale apărătorilor drepturilor omului.

În ceea ce privește accesul la măsuri reparatorii, UNGP prevede că țările ar trebui să întreprindă acțiunile corespunzătoare pentru a asigura accesul la căi de atac eficiente pentru persoanele afectate de abuzuri legate de activitățile întreprinderilor. Acest lucru poate fi realizat prin mijloace judiciare, administrative și legislative, precum și prin alte mijloace adecvate. De asemenea, UNGP prevede că întreprinderile care, prin activitățile lor, au provocat efecte negative sau au contribuit la producerea acestora, ar trebui să le remedieze prin măsuri reparatorii.

Răspunsul UE

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene include mai multe norme relevante, cum ar fi cele privind:

 • interzicerea sclaviei și a muncii forțate (articolul 5);
 • libertatea de a desfășura o activitate comercială (articolul 16);
 • nediscriminarea (articolul 21);
 • drepturile copilului (articolul 24);
 • condiții de muncă echitabile și corecte (articolul 31);
 • interzicerea muncii copiilor (articolul 32);
 • protecția sănătății (articolul 35);
 • protecția mediului (articolul 37)'
 • protecția consumatorilor (articolul 38);
 • dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil (articolul 47).

UE a răspuns la impactul negativ al activităților întreprinderilor asupra drepturilor omului prin următoarele acțiuni:

Ultima actualizare: 28/07/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.