Pagrindinės teisės

Sužinokite, kaip pagrindinės teisės saugomos Europos Sąjungoje.

Rodyti daugiauRodyti mažiau

Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Sužinokite pagrindinę informaciją apie pagrindinių teisių apsaugą Europos Sąjungoje.