Pamattiesības

Turpmāk tekstā ir sniegta informācija par pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā.

Rādīt vairākRādīt mazāk

Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām – respektējot cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritātei piederīgu personu tiesības. Turpmāk tekstā ir sniegta būtiska informācija par pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā.