Grondrechten

Ontdek hoe de grondrechten in de Europese Unie worden beschermd.

MeerMinder

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Neem kennis van essentiële informatie over de bescherming van de grondrechten in de Europese Unie.