Prawa podstawowe

W jaki sposób prawa podstawowe są chronione w Unii Europejskiej?

WięcejMniej

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Najważniejsze informacje dotyczące ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej.