Temeljne pravice

Informacije o varstvu temeljnih pravic v Evropski uniji

RazširiSkrči

Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Tukaj so na voljo ključne informacije o varstvu temeljnih pravic v Evropski uniji.