Grundläggande rättigheter

Lär dig mer om hur de grundläggande rättigheterna skyddas i Europeiska unionen.

Visa merVisa mindre

EU bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Hitta viktig information om skyddet av de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.