Pagrindinės teisės Europos Sąjungoje

Įstaigos ir teisiniai dokumentai, saugantys jūsų teises ES

Teisinės priemonės

Jūsų pagrindinės teisės Europos Sąjungoje saugomos:

Chartija:

  • vienas dokumentas, kuriame surašytos visos žmonių ES teisės (asmeninės, pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės)
  • jas kodifikuoja kaip pagrindines teises
  • nurodo naujesnes teises, pavyzdžiui, duomenų apsaugos ir gero administravimo.

Daugiau informacijos pateikiama mūsų Chartijos programėlėje.

Taip pat žr. Komisijos Chartijos įgyvendinimo strategiją.

Chartija nesuteikia ES institucijoms (Europos Komisijai) bendrų įgaliojimų įsikišti sprendžiant pagrindinių teisių klausimus ES šalyse.

Komisija gali įsikišti tik tuomet, kai taikoma ES teisė, pavyzdžiui, kai nacionaline priemone ES teisė taikoma su Chartija nesuderinamu būdu.

Įstaigos

Toliau nurodytos įstaigos gali padėti jums spręsti klausimus, kuriais, jūsų nuomone, pažeidžiamos jūsų pagrindinės teisės:

1. ES Teisingumo Teismas

Jeigu manote, kad ES teisės aktu pažeidžiamos jūsų pagrindinės teisės, galite kreiptis į Teismą (kaip atskiras asmuo arba organizacija). Tam tikromis sąlygomis Teismas gali panaikinti tokį aktą.

Per Teisingumo Teismą negalite imtis veiksmų tiesiogiai prieš kitą asmenį, organizaciją arba vyriausybę.

2. Europos Žmogaus Teisių Teismas (Europos Taryba)

Į šį teismą galite kreiptis, jei manote, kad ES šalis pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos saugomą pagrindinę teisę.

Pasitikrinkite, ar jūsų skundas priimtinas

Teismas aiškina Konvencijąhttps://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/– ji nėra ES priemonė, tačiau yra privaloma visoms ES šalims.

3. Pagrindinių teisių agentūra

ES pagrindinių teisių agentūra teikia paramą ir informaciją pagrindinių teisių klausimais ES institucijoms ir ES valstybių narių vyriausybėms, joms įgyvendinant ES teisę.

Ji renka ir skelbia duomenis apie tai, kaip, taikant ES teisę, šios teisės gerbiamos visose ES šalyse.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.