Ali Listina velja za moj primer

Če menite, da so vaše temeljne pravice kršene, vam bo ta oddelek pomagal ugotoviti, ali Listina EU velja za vaš primer.

Uvod

Ta kontrolni seznam vam lahko pomaga ugotoviti, ali je posebni primer zajet v Listini EU o temeljnih pravicah.

Listina se uporablja samo za dejanja:

  • organov EU ali
  • nacionalnih organov držav EU pri izvajanju prava EU.

Kontrolni seznam vam lahko pomaga ugotoviti, ali gre pri dejanjih nacionalnih organov za izvajanje prava EU.

Ali potrebujete več podatkov?

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta kontrolni seznam je podan zgolj informativno. Posameznikom ne ponuja pravnega svetovanja in v zvezi s tem ne sprejemamo odgovornosti.

Če kot posameznik želite informacije o začetku sodnega postopka, poiščite strokovno svetovanje v zvezi z vašo posebno situacijo.

Obravnava se samo vprašanje, ali se lahko Listina teoretično uporablja v posameznem primeru. Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, to ne pomeni samodejno, da je bila Listina kršena.

Kontrolni seznam


Uvod

Ta kontrolni seznam vam lahko pomaga ugotoviti, ali je posebni primer zajet v Listini EU o temeljnih pravicah.

Listina se uporablja samo za dejanja:

  • organov EU ali
  • nacionalnih organov držav EU pri izvajanju prava EU.

Kontrolni seznam vam lahko pomaga ugotoviti, ali gre pri dejanjih nacionalnih organov za izvajanje prava EU.

Ali potrebujete več podatkov?

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta kontrolni seznam je podan zgolj informativno. Posameznikom ne ponuja pravnega svetovanja in v zvezi s tem ne sprejemamo odgovornosti.

Če kot posameznik želite informacije o začetku sodnega postopka, poiščite strokovno svetovanje v zvezi z vašo posebno situacijo.

Obravnava se samo vprašanje, ali se lahko Listina teoretično uporablja v posameznem primeru. Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, to ne pomeni samodejno, da je bila Listina kršena.

Kontrolni seznam


Kršitev temeljne pravice prijavljam kot:


Več informacij o osebah, ki so upravičene do varstva iz Listine, je na voljo v razdelku 1 dela II navodil za izvajanje Listine.
Zadnja posodobitev: 19/01/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.