Chartijos vadovas

Šiuose skirsniuose išsamiai informuojama apie ES pagrindinių teisių chartiją, jos taikymo sritį, aiškinimą ir poveikį.