Harta. Pamācība

Šajās sadaļās ir iespējams iepazīties ar padziļinātu informāciju par ES Pamattiesību hartu un tās piemērošanas jomu, interpretāciju un iedarbību.