Handleiding voor het Handvest

Deze rubrieken zullen u door diepgaande informatie leiden over het EU-Handvest van de grondrechten en over de reikwijdte van de toepassing, uitlegging en effecten ervan.