Podręcznik dotyczący Karty praw podstawowych UE

W niniejszych sekcjach zawarto szczegółowe informacje dotyczące Karty praw podstawowych UE, zakresu jej zastosowania, wykładni oraz skutków.