Handledning om stadgan

I detta avsnitt ges fördjupad information om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, dess tillämpningsområde, tolkningen av stadgan och dess rättsverkningar.