Πού μπορώ να ζητήσω βοήθεια;

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια υπηρεσία της χώρας όπου διαπράχθηκε η εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων σας.

Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Όπως αναφέρεται στις Συνθήκες της ΕΕ, οι δημόσιες αρχές και τα δικαστήρια της ΕΕ έχουν την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Αν θεωρείτε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα που σας εγγυάται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν γίνει σεβαστά από τις εθνικές αρχές κράτους μέλους της ΕΕ, είναι στη διάθεσή σας διάφοροι τρόποι έννομης προστασίας.