Kust võin abi saada?

Siit osast leiate teavet selle kohta, kuhu konkreetselt pöörduda riigis, kus Teie õigusi väidetavalt rikuti.

Näita rohkemNäita vähem

ELi aluslepingute järgi vastutavad ELi õiguse kohaldamise eest ELis eelkõige riigiasutused ja kohtud. Kui leiate, et ELi liikmesriigi ametiasutus on rikkunud Euroopa Liidu õigusega Teile antud põhiõiguseid, on Teil kasutada mitmed õiguskaitsevahendid.