Gdje se obratiti za pomoć

U ovom ćete odjeljku saznati kako uputiti pritužbu odgovarajućem uredu u državi u kojoj su vaša prava navodno prekršena.

Prikaži višePrikaži manje

Kako je navedeno u Ugovorima, glavna nadležna tijela za primjenu prava EU-a su javna tijela i sudovi u EU-u. Ako smatrate da nacionalna tijela države članice nisu poštovala vaša temeljna prava u skladu s pravom Europske unije, na raspolaganju su vam različiti pravni lijekovi.