Kur var saņemt palīdzību

Ar šīs sadaļas palīdzību ikviena persona var adresēt sūdzību attiecīgajai iestādei tai valstī, kur noticis apgalvotais personas tiesību pārkāpums.

Rādīt vairākRādīt mazāk

Kā noteikts ES Līgumos, ES teritorijā par ES tiesību aktu piemērošanu galvenokārt atbildīgas ir publiskās (valsts) iestādes un tiesas. Personai, kas uzskata, ka kādas ES dalībvalsts iestāde nav ievērojusi Eiropas Savienības tiesību aktos nostiprinātās pamattiesības, ir pieejamas dažādas tiesību aizsardzības metodes.